Dostępność sieci wykracza poza czytniki ekranu

Dostępność sieci

Jednym z problemów z internetem, który jest niesamowicie cichy w Stanach Zjednoczonych, jest wymóg dostępności dla osób niepełnosprawnych. Internet zapewnia ogromną możliwość przezwyciężenia tych przeszkód, więc jest to główny cel, na który Twoja firma powinna zacząć zwracać uwagę. W wielu krajach dostępność nie jest już opcją, jest wymogiem prawnym. Dostępność nie jest jednak pozbawiona wyzwań, ponieważ witryny stają się coraz bardziej interaktywne i wdrażane są technologie - dostępność jest często refleksją, a nie podstawową funkcją.

Co to jest dostępność sieciowa?

W interakcji człowiek-przeglądarka dostępność sieciowa odnosi się do możliwości korzystania z internetu dla wszystkich ludzi, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności lub stopnia upośledzenia. Termin „dostępność” jest najczęściej używany w odniesieniu do wyspecjalizowanego sprzętu lub oprogramowania, lub kombinacji obu, mających na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym lub upośledzonym korzystania z komputera lub technologii wspomagającej.

Upośledzenia mogą wynikać z choroby, urazów lub mogą być wrodzone. Zwykle należą do jednej z następujących czterech kategorii:

  1. Wizualny - niedowidzenie, całkowita lub częściowa ślepota i daltonizm.
  2. Słuch - głuchota, niedosłyszenie lub nadwrażliwość na słuch.
  3. Ruchliwość - paraliż, porażenie mózgowe, dyspraksja, zespół cieśni nadgarstka i powtarzające się nadwyrężenia.
  4. Poznawanie - uraz głowy, autyzm, zaburzenia rozwojowe i trudności w uczeniu się, takie jak dysleksja, dyskalkulia czy ADHD.

Dostępność jest często określana skrótem numeronimu a11y, gdzie liczba 11 oznacza liczbę pominiętych liter.

Głównym celem dostępności sieci jest usuwanie barier, które mogą uniemożliwiać osobom niepełnosprawnym interakcję z witrynami internetowymi lub uzyskiwanie do nich dostępu. Projektanci mogą używać znaczniki semantyczne or atrybuty dostępności lub inne sposoby pomocy osobom niepełnosprawnym w przezwyciężeniu ich niezdolności do korzystania z witryn internetowych. Ta infografika z Designmantic details Web Accessibility:

Dostępność sieci

Co to jest ARIA?

ARIA oznacza Accessible Rich Internet Applications i jest zestawem specjalnym atrybuty dostępności które można dodać do dowolnego znacznika. Każdy atrybut roli definiuje określoną rolę dla typu obiektu, takiego jak artykuł, alert, suwak lub przycisk.

Przykładem jest przesłanie danych wejściowych w formularzu. Dodając przycisk role = do elementu HTML, dostarczając osobom z upośledzeniem wzroku lub o ograniczonej sprawności ruchowej wskazanie, że zgłoszenie może mieć interakcję.

Przetestuj swoją witrynę pod kątem dostępności sieci

Narzędzie oceny dostępności sieci (WAVE) zostało opracowane i udostępnione jako bezpłatna usługa społecznościowa przez WebAIIM

Dodatkowe zasoby dotyczące dostępności:

  1. Konsorcjum World Wide Web ds. dostępności
  2. Wskazówki dotyczące dostępności narzędzi do tworzenia treści
  3. Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG 2.0)
  4. ARIA w HTML

Czy w mojej witrynie używasz czytnika ekranu lub innego urządzenia ułatwiającego dostęp? Jeśli tak, to chciałbym usłyszeć, co w nim najbardziej Ci przeszkadza!

Co o tym myślisz?

Ta strona używa Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są dane komentarza.