Akronimy 2FA

2FA

2FA to skrót od Two-Factor Authentication.

Dodatkowa warstwa ochrony służąca do zapewnienia bezpieczeństwa kont internetowych poza samą nazwą użytkownika i hasłem. Użytkownik wprowadza hasło, a następnie musi wejść na drugi poziom uwierzytelniania, czasami odpowiadając kodem wysłanym SMS-em, e-mailem lub za pośrednictwem aplikacji uwierzytelniającej.