Akronimy ACoS

ACoS

ACoS to skrót od Koszt reklamy sprzedaży.

Miernik używany do pomiaru wydajności kampanii produktów sponsorowanych przez Amazon. ACoS wskazuje stosunek wydatków na reklamę do docelowej sprzedaży i jest obliczany według następującego wzoru: ACoS = wydatki na reklamę ÷ sprzedaż.