Akronimy API

API

API to skrót od Application Programming Interface.

Sposób, w jaki różne systemy mogą żądać, przesyłać i zużywać dane od siebie nawzajem. Podobnie jak przeglądarka wysyła żądanie HTTP i zwraca kod HTML, żądania API są wysyłane z żądaniem HTTP i zazwyczaj zwracają XML lub JSON.