Akronimy BI

BI

BI to skrót od Wywiad Gospodarczy.

Zestaw narzędzi lub platforma dla analityków do uzyskiwania dostępu do danych, manipulowania nimi, a następnie ich wyświetlania. Dane wyjściowe raportów lub pulpitów nawigacyjnych umożliwiają liderom biznesowym monitorowanie wskaźników KPI i innych danych w celu: