Akronimy CPL

CPL

CPL to skrót od Koszt na potencjalnego klienta.

CPL uwzględnia wszystkie koszty związane z wygenerowaniem leada. W tym na przykład wydane pieniądze na reklamę, tworzenie zabezpieczeń, opłaty za hosting i różne inne koszty.