Akronimy CTA

CTA

CTA to skrót od Wezwanie do działania.

Celem marketingu treści jest informowanie, edukowanie lub dostarczanie rozrywki czytelnikom, ale ostatecznie celem każdej treści jest skłonienie czytelników do podjęcia działań na treści, którą przeczytali. CTA może być łączem, przyciskiem, obrazem lub łączem internetowym, które skłania czytelnika do działania poprzez pobranie, wywołanie, rejestrację lub uczestnictwo w wydarzeniu.