Akronimy DaaS

Daas

DaaS to skrót od Dane jako usługa.

Narzędzia oparte na chmurze używane do wzbogacania, walidacji, aktualizacji, badania, integracji i wykorzystywania danych.