Akronimy DNS

DNS

DNS to skrót od Domain Name System.

Hierarchiczny i zdecentralizowany system nazewnictwa używany do identyfikowania komputerów, usług i innych zasobów dostępnych przez Internet lub inne sieci protokołu internetowego. Rekordy zasobów zawarte w systemie DNS kojarzą nazwy domen z innymi formami informacji.