Akronimy DRR

DRR

DRR to skrót od Wskaźnik utrzymania dolara.

Procent zachowanych przychodów w stosunku do przychodów uzyskanych na początku okresu (nie licząc nowych przychodów). Sposobem na obliczenie tego jest segmentacja klientów według zakresu przychodów, a następnie obliczenie CRR dla każdego zakresu.