Akronimy HTTP

HTTP

HTTP to skrót od Protokół transportu hipertekstu.

Protokół aplikacji dla rozproszonych, opartych na współpracy, hipermedialnych systemów informacyjnych.