Akronimy ICP

ICP

ICP to skrót od Idealny profil klienta.

hołdy związane z najcenniejszymi klientami firmy wykorzystywane do identyfikowania nowych potencjalnych klientów. W sprzedaży i marketingu B2B mogą to być dane lokalizacyjne, firmograficzne, behawioralne, kulturowe i systemowe. W sprzedaży i marketingu B2C mogą to być dane lokalizacyjne, demograficzne, behawioralne, kulturowe i inne.