Akronimy KPI

KPI

KPI to skrót od Kluczowy wskaźnik wydajności.

Wymierna wartość, która pokazuje, jak skutecznie firma realizuje swoje cele. Wskaźniki KPI wysokiego poziomu koncentrują się na ogólnej wydajności firmy, podczas gdy wskaźniki KPI niskiego poziomu koncentrują się na procesach w działach takich jak sprzedaż, marketing, HR, wsparcie i inne.