Akronimy LACSLink

LACSLink

LACSLink to skrót od Łącze do lokalizowania systemu konwersji adresów.

Bezpieczny zbiór danych z przekonwertowanymi adresami i obejmuje zmianę adresów w stylu wiejskim na adresy w stylu miejskim. Konwertuje również istniejące adresy, których nazwa lub numeracja została zmieniona. LACSLink to zautomatyzowana metoda pozyskiwania nowych adresów dla lokalnych gmin, które wdrożyły system alarmowy 911

Źródło: Melisa