Akronimy MSZ

MSZ

MSZ to skrót od Uwierzytelnianie wieloczynnikowe.

Dodatkowa warstwa ochrony stosowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa kont internetowych poza samą nazwą użytkownika i hasłem. Użytkownik wprowadza hasło, a następnie musi wprowadzić dodatkowe poziomy uwierzytelnienia, czasami odpowiadając kodem wysłanym SMS-em, e-mailem lub za pośrednictwem aplikacji uwierzytelniającej.