Akronimy NLP

NLP

NLP to skrót od Przetwarzanie języka naturalnego.

Poddziedzina językoznawstwa, informatyki i sztucznej inteligencji zajmująca się interakcjami między komputerami a językiem ludzkim, w szczególności tym, jak programować komputery do przetwarzania i analizowania dużych ilości danych w języku naturalnym.