Akronimy PBC

PBC

PBC to skrót od Możliwości biznesowe w pakiecie.

Komponenty platformy Digital Experience Platform (DXP), które są niezależne i mogą bezproblemowo komunikować się ze sobą, zdefiniowane jako dyskretne, zorientowane na zadania i niezależnie wdrażane możliwości.