Akronimy RFM

RFM

RFM to skrót od Ostatnia, częstotliwość, pieniężna.

Czas odbycia, częstotliwość i wartość pieniężna to wskaźniki marketingowe używane do analizy i identyfikacji najbardziej wartościowych klientów na podstawie ich zachowań związanych z wydatkami. RFM można wykorzystać do przewidywania, ustalania priorytetów i kierowania przyszłymi zaangażowaniami w celu zwiększenia wartości życiowej klienta (CLV), przyspieszając i zwiększając zakupy. Można go również wykorzystać do lepszego zdefiniowania idealnego klienta lub docelowych klientów o podobnych cechach demograficznych lub firmagraficznych.