Akronimy ROI

ROI

ROI to skrót od Zwrot z inwestycji.

Miernik wydajności, który mierzy rentowność i jest obliczany za pomocą wzoru ROI= (przychód – koszt) / koszt. Zwrot z inwestycji może pomóc w ustaleniu, czy potencjalna inwestycja jest warta poniesionych kosztów początkowych i bieżących, czy też inwestycję lub wysiłek należy kontynuować lub zakończyć.