Akronimy RSA

RSA

RSA to skrót od Rivest Shamir Adleman.

RSA to kryptosystem klucza publicznego, który jest szeroko stosowany do bezpiecznej transmisji danych. Wiadomości są szyfrowane kluczem publicznym, który można udostępniać otwarcie. Dzięki algorytmowi RSA, po zaszyfrowaniu wiadomości za pomocą klucza publicznego, można ją odszyfrować tylko za pomocą klucza prywatnego (lub tajnego). Każdy użytkownik RSA ma parę kluczy składającą się z ich kluczy publicznych i prywatnych. Jak sama nazwa wskazuje, klucz prywatny musi być utrzymywany w tajemnicy. Akronim RSA pochodzi od nazwisk Ron Rivest, Adi Shamir i Leonard Adleman, który publicznie opisał algorytm w 1977 roku.