Akronimy SMB

SMB

SMB to skrót od Małe i średnie firmy.

Małe i średnie firmy to organizacje o określonej wielkości, pod względem liczby pracowników lub rocznych przychodów. Jeśli mierzy się liczbę pracowników, małe firmy to te, które zatrudniają mniej niż 100 pracowników, a przedsiębiorstwa średniej wielkości to organizacje zatrudniające od 100 do 999 pracowników. Jeśli mierzy się je alternatywnie rocznym przychodem, są to organizacje o rocznych przychodach poniżej 50 mln USD i średniej wielkości lub organizacje, które zarabiają więcej niż 50 mln USD, ale mniej niż 1 mld USD. Skrót SME jest używany poza Stanami Zjednoczonymi.