Akronimy SMS

SMS

SMS to skrót od Usługa krótkich wiadomości.

Oryginalny standard wysyłania wiadomości tekstowych za pomocą urządzeń mobilnych. Pojedyncza wiadomość tekstowa była ograniczona do 160 znaków ze spacjami. SMS został zaprojektowany tak, aby pasował do innych protokołów sygnalizacyjnych, dlatego długość wiadomości SMS jest ograniczona do 160 znaków 7-bitowych, tj. 1120 bitów lub 140 bajtów. Jeśli użytkownik wyśle ​​więcej niż 160 znaków, wiadomość może zostać wysłana w maksymalnie 6 częściach, łącznie 918 znaków w połączonej wiadomości.