Akronimy SQL

SQL

SQL to skrót od Kwalifikowany potencjalny klient.

Potencjalny klient, który przeszedł przez lejek sprzedaży – od potencjalnego klienta zakwalifikowanego do marketingu do potencjalnego klienta zaakceptowanego do sprzedaży – do pozycji, w której zespół sprzedaży może teraz pracować nad przekształceniem go w aktywnego klienta.

Źródło: Gartner

SQL

SQL to skrót od Structured Query Language.

Język używany w programowaniu i przeznaczony do zarządzania danymi przechowywanymi w systemie zarządzania relacyjnymi bazami danych lub do przetwarzania strumieni w systemie zarządzania relacyjnymi strumieniami danych. Składnia i powiązana biblioteka funkcji mogą się różnić w zależności od platformy bazy danych.