Akronimy jednokrotnego logowania

SSO

SSO to skrót od Pojedyncze logowanie.

Metoda uwierzytelniania, która umożliwia użytkownikowi zarejestrowanie się lub zalogowanie do platformy innej firmy za pomocą jednego logowania z dowolnej z kilku głównych platform, w tym Google lub Microsoft.