Akronimy TCPA

TCPA

TCPA to skrót od Ustawa o ochronie konsumentów telefonicznych.

To amerykańskie rozporządzenie zostało uchwalone w 1991 roku i ogranicza korzystanie z automatycznych systemów wybierania, sztucznych lub nagranych wiadomości głosowych, wiadomości tekstowych SMS i faksów. Określa również kilka wymagań technicznych dla faksów, autodialerów i systemów powiadamiania głosowego – przede wszystkim z zapisami wymagającymi identyfikacji i danych kontaktowych podmiotu korzystającego z urządzenia, które mają być zawarte w wiadomości.