Akronimy URL

URL

URL to skrót od Jednolity lokalizator zasobów.

Forma Universal Resource Identifier (URI), która definiuje adres mapowany na algorytm dostępu za pomocą protokołu sieciowego