Akronimy XML

XML

XML to skrót od Rozszerzalny język znaczników.

Język znaczników używany do kodowania danych w formacie czytelnym zarówno dla człowieka, jak i dla komputera.