Akronimy i skróty marketingowe Słowniczek

Wygląda na to, że co tydzień widzę lub uczę się innego akronimu. Zamierzam zachować ich aktywną listę tutaj! Zapraszam do przechodzenia przez alfabet dla akronim sprzedaży, akronim marketingowylub akronim technologii sprzedaży i marketingu szukasz:

Numeryczne A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Akronimy i skróty dotyczące sprzedaży i marketingu (numeryczne)

 • 2FA - Two-Factor Authentication: dodatkowa warstwa ochrony służąca do zapewnienia bezpieczeństwa kont online poza samą nazwą użytkownika i hasłem. Użytkownik wprowadza hasło, a następnie musi przejść do drugiego poziomu uwierzytelniania, czasami odpowiadając kodem wysłanym SMS-em, e-mailem lub za pośrednictwem aplikacji uwierzytelniającej.
 • 4P - Produkt, cena, miejsce, promocja: Model marketingu 4P obejmuje sprzedawany produkt lub usługę, ile kosztujesz i jaka jest wartość, gdzie musisz to promować i jak będziesz to promować.

Akronimy i skróty dotyczące sprzedaży i marketingu (A)

 • ABC - Zawsze zamykaj: To pierwszy ze skrótów handlowych, których powinieneś się nauczyć jako młody przedstawiciel handlowy! Prawie tak to działa. Aby być skutecznym sprzedawcą, musisz ABC.
 • ABM - Marketing oparty na koncie: znany również jako marketing kluczowych klientów, ABM to podejście strategiczne, w którym organizacja koordynuje sprzedaż i komunikację marketingową oraz kieruje reklamy do wcześniej określonych potencjalnych klientów lub klientów.
 • ACoS - Koszt reklamy sprzedaży: wskaźnik używany do pomiaru skuteczności kampanii Amazon sponsorowanych produktów. ACoS wskazuje stosunek wydatków na reklamę do sprzedaży docelowej i jest obliczany według następującego wzoru: ACoS = wydatki na reklamę ÷ sprzedaż.
 • ACV - Średnia wartość dla klienta: Utrzymanie i sprzedaż obecnego klienta jest zawsze tańsze niż zdobycie zaufania nowego. Z biegiem czasu firmy monitorują średni przychód na klienta i starają się go zwiększyć. Przedstawiciele kont często otrzymują wynagrodzenie w oparciu o ich zdolność do zwiększenia ACV.
 • AE - Account Executive: To jest członek zespołu sprzedaży, który zawiera transakcje z kwalifikującymi się możliwościami sprzedaży. Ogólnie to członek zespołu ds. Obsługi klienta wyznaczony jako główny sprzedawca dla tego konta.
 • AI - Sztuczna inteligencja: Rozległa gałąź informatyki zajmująca się budowaniem inteligentnych maszyn zdolnych do wykonywania zadań, które zazwyczaj wymagają ludzkiej inteligencji. Postępy w uczenie maszynowe a głębokie uczenie się powoduje zmianę paradygmatu w praktycznie każdym sektorze branży technologicznej.
 • AIDA - Uwaga, zainteresowanie, pragnienie, działanie: Jest to metoda motywacyjna mająca na celu zmotywowanie ludzi do zakupu poprzez zdobycie ich uwagi, zainteresowania, chęci na produkt, a następnie zainspirowanie ich do działania. AIDI to skuteczne podejście do zimnych połączeń i reklamy bezpośredniej.
 • AM - Menadżer konta: AM to sprzedawca odpowiedzialny za zarządzanie dużym kontem klienta lub dużą grupą kont.
 • API - Application Programming Interface: Sposób komunikacji między różnymi systemami. Żądania i odpowiedzi są formatowane tak, aby mogły się ze sobą komunikować. Tak jak przeglądarka wysyła żądanie HTTP i zwraca kod HTML, interfejsy API są żądane za pomocą żądania HTTP i zwracają XML lub JSON.
 • AR - Augmented Reality: technologia, która nakłada wirtualne wrażenia generowane komputerowo na sposób postrzegania świata przez użytkownika, zapewniając w ten sposób złożony widok.
 • ARPA - Średni MRR (miesięczny przychód cykliczny) na konto - Jest to liczba obejmująca średnią kwotę miesięcznych przychodów ze wszystkich kont
 • ARR - Roczne przychody cykliczne: Używany w większości firm, które zawierają roczne kontrakty roczne. ARR = 12 X MRR
 • JAK - Średnia prędkość odpowiedzi: to kluczowy wskaźnik wydajności obsługi klienta, który mierzy, jak długo klient czekał, zanim był w stanie porozmawiać z przedstawicielem obsługi klienta.
 • ASO - Optymalizacja App Store: połączenie strategii, narzędzi, procedur i technik wdrożonych w celu poprawy pozycji Twojej aplikacji mobilnej i monitorowania jej pozycji w wynikach wyszukiwania w App Store.
 • ASR - Aautomatyczne rozpoznawanie mowy: zdolność systemów do rozumienia i przetwarzania mowy naturalnej. Systemy ASR są używane w asystentach głosowych, chatbotach, tłumaczeniu maszynowym i nie tylko.
 • AT - Technologie wspomagane: każda technologia, której osoba niepełnosprawna używa do zwiększenia, utrzymania lub poprawy swoich możliwości funkcjonalnych. 
 • ATT - Przejrzystość śledzenia aplikacji: Struktura na urządzeniach Apple iOS, która zapewnia użytkownikom możliwość zarówno autoryzowania, jak i sprawdzania, w jaki sposób ich dane użytkownika są śledzone przez użytkownika lub urządzenie przez aplikację mobilną.
 • AutoML - Zautomatyzowane uczenie maszynowe: Skalowalne wdrożenie uczenia maszynowego w Salesforce, które obejmuje wszystkich klientów i wszystkie przypadki użycia bez konieczności wdrażania analityków danych.
 • AWS - Amazon Web Services: Usługi internetowe Amazon obejmują ponad 175 usług dla szerokiej gamy technologii, branż i przypadków użycia, oferując rozliczanie zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Powrót do początku

Akronimy i skróty dotyczące sprzedaży i marketingu (B)

 • B2B - Biznes dla biznesu: B2B opisuje zadanie marketingu lub sprzedaży innej firmie. Wiele sklepów detalicznych i usług obsługuje inne firmy, a większość transakcji B2B odbywa się za kulisami, zanim produkt dotrze do konsumentów.
 • B2C - Biznes dla klienta: B2C to tradycyjny model biznesowy, w ramach którego firmy sprzedają bezpośrednio konsumentom. Usługi marketingowe B2C obejmują bankowość internetową, aukcje i podróże, a nie tylko sprzedaż detaliczną.
 • B2B2C - Business to Business to Consumer: model e-commerce, który łączy B2B i B2C w celu przeprowadzenia pełnej transakcji dotyczącej produktu lub usługi. Firma opracowuje produkt, rozwiązanie lub usługę i dostarcza je użytkownikom końcowym innej firmy.
 • BI - Business Intelligence: Zestaw narzędzi lub platforma umożliwiająca analitykom uzyskiwanie dostępu do danych, manipulowanie nimi, a następnie ich wyświetlanie. Raporty lub panele kontrolne umożliwiają liderom biznesowym monitorowanie wskaźników KPI i innych danych w celu podejmowania lepszych decyzji.
 • BIMI – Wskaźniki marki do identyfikacji wiadomości: specyfikacja poczty e-mail, która umożliwia korzystanie z logo kontrolowanych przez markę w ramach obsługi klientów poczty e-mail. BIMI wykorzystuje pracę, którą organizacja włożyła we wdrażanie ochrony DMARC, umieszczając logo marki w skrzynce odbiorczej klienta. Aby logo marki było wyświetlane, wiadomość e-mail musi przejść testy uwierzytelniania DMARC, upewniając się, że domena organizacji nie została podszyta pod inne osoby.
 • BOGO - Kup jeden dostań jeden: „Kup jeden, jeden dostaniesz gratis” lub „dwa w cenie jednego” to powszechna forma promocji sprzedaży. 
 • BOPIS - Kup online Odbiór w sklepie: Metodologia, w ramach której konsumenci mogą dokonać zakupu online i natychmiast odebrać w lokalnym punkcie sprzedaży detalicznej. Miało to znaczący wzrost i przyjęcie z powodu pandemii. Niektórzy sprzedawcy mają nawet stacje przeładunkowe, na których pracownik ładuje towary bezpośrednio do Twojego samochodu.
 • BR - Współczynnik odrzuceń: Współczynnik odrzuceń odnosi się do czynności wykonywanych przez użytkownika w Twojej witrynie. Jeśli wylądują na stronie i opuszczą ją, aby przejść do innej witryny, odbiją się od Twojej strony. Może również odnosić się do e-maili, które odnoszą się do e-maili, które nie docierają do skrzynki odbiorczej. Jest to KPI wydajności twoich treści, a wysoki współczynnik odrzuceń może oznaczać między innymi nieefektywne treści marketingowe.
 • BANT - Harmonogram potrzeb władzy budżetowej: To jest wzór używany do określenia, czy jest to właściwy moment na sprzedaż potencjalnemu klientowi.
 • BDR - Przedstawiciel ds. Rozwoju biznesu: Specjalistyczna rola wyższego szczebla w sprzedaży odpowiedzialna za rozwijanie nowych relacji biznesowych, partnerów i możliwości.

Powrót do początku

Akronimy i skróty dotyczące sprzedaży i marketingu (C)

 • CAC - Koszty pozyskania klientów - Jeden ze skrótów sprzedażowych służący do pomiaru ROI. Wszystkie koszty związane z pozyskaniem klienta. Wzór na obliczenie CAC to (wydatki + wynagrodzenia + prowizje + premie + narzut) / liczba nowych klientów w tym okresie.
 • CAN-SPAM - Kontrolowanie ataków niedozwolonej pornografii i marketingu: Jest to amerykańskie prawo uchwalone w 2003 roku, które zabrania firmom wysyłania wiadomości e-mail bez pozwolenia. Musisz uwzględnić opcję rezygnacji z subskrypcji we wszystkich e-mailach i nie powinieneś dodawać do nich nazw bez wyraźnej zgody.
 • CASS - System wsparcia dokładności kodowania: umożliwia United States Postal Service (USPS) ocenę dokładności oprogramowania, które koryguje i dopasowuje adresy. 
 • CCPA - Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów: statut stanowy mający na celu zwiększenie praw do prywatności i ochrony konsumentów mieszkańców Kalifornii w Stanach Zjednoczonych.
 • CCR - Współczynnik rezygnacji klientów: Wskaźnik używany do pomiaru utrzymania klienta i wartości. Wzór do określenia CCR jest następujący: CR = (liczba klientów na początku okresu - liczba klientów na koniec okresu wyceny) / (liczba klientów na początku okresu wyceny)
 • CDP - Platforma danych klienta: centralna, trwała, ujednolicona baza danych klientów, która jest dostępna dla innych systemów. Dane są pobierane z wielu źródeł, czyszczone i łączone w celu utworzenia pojedynczego profilu klienta (znanego również jako widok 360 stopni). Dane te mogą być następnie wykorzystywane do celów automatyzacji marketingu lub przez pracowników obsługi klienta i specjalistów ds. Sprzedaży, aby lepiej zrozumieć i reagować na potrzeby klientów. Dane mogą być również zintegrowane z systemami marketingowymi, aby lepiej segmentować i docierać do klientów na podstawie ich zachowań.
 • CLM - Zarządzanie cyklem życia kontraktu: proaktywne, metodyczne zarządzanie kontraktem od jego rozpoczęcia poprzez udzielenie zamówienia, zgodność i odnowienie. Wdrożenie CLM może prowadzić do znacznej poprawy oszczędności i wydajności. 
 • CLTV lub CLV - Wartość życia klienta: Projekcja, która łączy zysk netto z całym cyklem życia klienta.
 • CLS – Skumulowane przesunięcie układu: miara Google dotycząca stabilności wizualnej użytkownika i strony w jego Podstawowe wskaźniki internetowe.
 • CMO - Dyrektor ds. Marketingu: Stanowisko kierownicze odpowiedzialne za zwiększanie świadomości, zaangażowania i popytu na sprzedaż (MQL) w organizacji.
 • CMP - Platforma marketingu treści: Platforma pomagająca marketerom treści w planowaniu, współpracy, zatwierdzaniu i dystrybucji treści dla witryn, blogów, mediów społecznościowych, repozytoriów treści i / lub reklam.
 • CMRR - Przychody cykliczne przyznane miesięcznie: Kolejny akronim sprzedaży od strony księgowej. To jest wzór na obliczenie MMR w nadchodzącym roku podatkowym. Wzór na obliczenie CMRR to (Bieżący MMR + przyszły zadeklarowany MMR, minus MMR klientów, którzy prawdopodobnie nie odnowią konta w roku podatkowym.
 • CMS - Content Management System: Odnosi się do aplikacji, która konsoliduje i ułatwia tworzenie, edycję, zarządzanie i dystrybucję treści. Zwykle używany w odniesieniu do witryny internetowej, przykłady CMSHubspot i WordPress.
 • CMYK - Cyjan, Magenta, Yellow i Key: subtraktywny model kolorów oparty na modelu kolorów CMY, używany w druku kolorowym. CMYK odnosi się do czterech płyt atramentowych używanych w niektórych wydrukach kolorowych: cyjan, magenta, żółty i klucz.
 • CNN - Crewolucyjna sieć neuronowa: rodzaj głębokiej sieci neuronowej często używanej do zadań widzenia komputerowego.
 • COB - Zamknąć biznes: Tak jak… „Musimy osiągnąć nasz limit z maja do COB”. Często używany zamiennie z EOD (End of Day). Historycznie COB / EOD oznacza 5:00.
 • CPC - Cena za kliknięcie: Jest to metoda stosowana przez wydawców do pobierania opłat za miejsce reklamowe w witrynie. Reklamodawcy płacą za reklamę tylko po jej kliknięciu, a nie za ekspozycje. Może pojawić się na setkach witryn lub stron, ale jeśli nie zostanie wykorzystana, nie jest pobierana żadna opłata.
 • CPG - Towary pakowane przez konsumentów: Produkty, które są sprzedawane szybko i po stosunkowo niskich kosztach. Przykłady obejmują nietrwałe artykuły gospodarstwa domowego, takie jak pakowana żywność, napoje, przybory toaletowe, cukierki, kosmetyki, leki dostępne bez recepty, produkty suche i inne materiały eksploatacyjne.
 • CPI - Wskaźniki wydajności klienta: Wskaźniki skupione na percepcji klienta, takie jak czas do rozwiązania problemu, dostępność zasobów, łatwość użycia, prawdopodobieństwo polecenia i wartość produktu lub usługi. Wskaźniki te można bezpośrednio przypisać zatrzymaniu klientów, wzrostowi liczby przejęć i zwiększonej wartości na klienta.
 • CPL - Koszt na potencjalnego klienta: CPL bierze pod uwagę wszystkie koszty związane z pozyskaniem potencjalnego klienta. Obejmuje na przykład wydatki na reklamę, tworzenie zabezpieczeń, opłaty za hosting i różne inne koszty.
 • CPM - Koszt za tysiąc: CPM to kolejna metoda pobierania opłat za reklamy przez wydawców. Ta metoda nalicza opłaty za 1000 wyświetleń (M to cyfra rzymska za 1000). Reklamodawcy płacą za każde wyświetlenie ich reklamy, a nie za liczbę kliknięć.
 • CPQ - Skonfiguruj ofertę cenową: Oprogramowanie do konfiguracji i wyceny to termin używany w branży business-to-business (B2B) do opisywania systemów oprogramowania, które pomagają sprzedawcom wyceniać złożone i konfigurowalne produkty. 
 • CRM - Customer Relationship Management: CRM to rodzaj oprogramowania, które umożliwia firmom zarządzanie i analizowanie interakcji z klientami przez cały okres ich relacji i cyklu życia w celu wzmocnienia tych relacji. Oprogramowanie CRM może pomóc w konwersji potencjalnych klientów, wspierać sprzedaż i pomagać w utrzymaniu klientów.
 • CR - Współczynnik konwersji: Liczba osób, które działają, podzielona przez liczbę, która mogłaby to zrobić. Na przykład, jeśli Twoja kampania e-mailowa osiągnie 100 potencjalnych klientów i 25 odpowiedzi, współczynnik konwersji wynosi 25%
 • CRO - Chief Urzędnik skarbowy: Kierownik, który nadzoruje zarówno sprzedaż, jak i marketing w firmie.
 • CRO - Optymalizacja współczynnika konwersji: Ten akronim jest skrótem do obiektywnego spojrzenia na strategię marketingową, w tym strony internetowe, strony docelowe, media społecznościowe i wezwania do działania, aby zwiększyć liczbę potencjalnych klientów przekształcanych w klientów.
 • CRR - Wskaźnik utrzymania klienta: Odsetek klientów, których utrzymujesz w stosunku do liczby z początku okresu (nie licząc nowych klientów).
 • CSV - Wartości oddzielone przecinkami: Jest to format pliku często używany do eksportowania i importowania danych w systemach. Jak sama nazwa wskazuje, pliki CSV używają przecinków do oddzielania wartości w danych.
 • CTA - Wezwanie do działania: Celem marketingu treści jest informowanie, edukacja lub rozrywka czytelników, ale ostatecznie celem każdej treści jest skłonienie czytelników do podjęcia działań w związku z przeczytanymi treściami. CTA może być łączem, przyciskiem, obrazem lub łączem internetowym, które kierują czytelnika do działania poprzez pobieranie, dzwonienie, rejestrację lub udział w wydarzeniu.
 • CTOR - Szybkość kliknięcia, aby otworzyć: Współczynnik kliknięć do otwarcia to liczba kliknięć w stosunku do liczby otwartych e-maili, a nie liczba dostarczonych e-maili. Te dane dostarczają informacji zwrotnych na temat tego, jak projekt i przekaz rezonują z odbiorcami, ponieważ te kliknięcia pochodzą tylko od osób, które faktycznie przeglądały Twoją wiadomość e-mail.
 • CTR - Współczynnik klikalności: CTR to KPI powiązany z CTA… jak to jest w przypadku małej zupy alfabetycznej! Współczynnik klikalności strony internetowej lub wiadomości e-mail mierzy odsetek czytelników, którzy podejmują następne działanie. Na przykład w przypadku strony docelowej CTR byłby całkowitą liczbą osób, które odwiedzają stronę, podzieloną przez liczbę podejmujących działanie i przechodzących do następnego kroku.
 • CTV - Connected TV: telewizor z połączeniem Ethernet lub łączący się bezprzewodowo z Internetem, w tym telewizory używane jako wyświetlacze podłączone do innych urządzeń z dostępem do internetu.
 • CWV – Podstawowe wskaźniki internetowe: zestaw rzeczywistych, skoncentrowanych na użytkowniku wskaźników Google, które określają ilościowo kluczowe aspekty doświadczenia użytkownika. Czytaj więcej.
 • CX - Customer Experience: miara wszystkich punktów kontaktowych i interakcji klienta z Twoją firmą i marką. Może to obejmować korzystanie z produktu lub usługi, interakcję z witryną oraz komunikację i interakcję z zespołem sprzedaży.

Powrót do początku

Akronimy i skróty dotyczące sprzedaży i marketingu (D)

 • DAM - Cyfrowe Zarządzanie aktywami: Platforma i system przechowywania plików multimedialnych, w tym obrazów i filmów. Platformy te umożliwiają korporacjom zarządzanie swoimi zasobami podczas tworzenia, przechowywania, organizowania, dystrybucji i - opcjonalnie - konwertowania treści zatwierdzonych przez markę in scentralizowana lokalizacja.
 • DBOR - Baza danych rekordów: Źródło danych kontaktu w różnych systemach, które zawiera najbardziej aktualne informacje. Często znany jako źródło prawdy.
 • DCO - Dynamiczna optymalizacja treści: technologia reklamy graficznej, która tworzy spersonalizowane reklamy na podstawie danych o użytkowniku w czasie rzeczywistym, gdy reklama jest wyświetlana. Personalizacja kreacji jest dynamiczna, przetestowana i zoptymalizowana, co skutkuje wzrostem współczynników klikalności i konwersji.
 • DL - Deep Learning: odnosi się do zadań uczenia maszynowego, które wykorzystują sieci neuronowe zawierające wiele warstw. Jednocześnie zwiększenie liczby warstw wymaga większej mocy obliczeniowej komputera i zwykle dłuższego czasu uczenia modelu.
 • DMP - Platforma zarządzania danymi: Platforma, która łączy własne dane na temat odbiorców (księgowość, obsługa klienta, CRM itp.) I / lub dane stron trzecich (behawioralne, demograficzne, geograficzne), aby można było skuteczniej kierować reklamy.
 • DPI - Punktów na cal: Rozdzielczość mierzona liczbą pikseli zaprojektowanych na cal w ekranie lub wydrukowanych na materiale.
 • DRR - Wskaźnik utrzymania dolara: Procent przychodów, które utrzymujesz w stosunku do przychodów na początku okresu (nie licząc nowych przychodów). Sposób obliczenia tego polega na podzieleniu klientów według zakresu przychodów, a następnie obliczeniu CRR dla każdego zakresu.
 • DSP - Platforma strony popytu: Platforma zakupów reklam, która ma dostęp do wielu wyników reklamowych i umożliwia kierowanie wyświetleń i licytowanie ich w czasie rzeczywistym.
 • DXP - Platforma Digital Experience: oprogramowanie dla przedsiębiorstw do cyfrowej transformacji ukierunkowane na optymalizację doświadczenia klienta. Platformy te mogą być pojedynczym produktem, ale często stanowią zestaw produktów obejmujących zdigitalizowane operacje biznesowe i połączone doświadczenia klientów. Dzięki centralizacji zapewniają również analizy i wgląd w doświadczenie klienta.

Powrót do początku

Akronimy i skróty dotyczące sprzedaży i marketingu (E)

 • ELP - Platforma słuchania dla przedsiębiorstw: Platforma, która monitoruje cyfrowe wzmianki o Twojej branży, marce, konkurencji lub słowach kluczowych i pomaga mierzyć, analizować i reagować na to, co się mówi.
 • ERP - Planowanie zasobów przedsiębiorstwa: zintegrowane zarządzanie głównymi procesami biznesowymi w dużych organizacjach korporacyjnych.
 • ESM – Marketing podpisów e-mail: włączenie konsekwentnie markowych podpisów e-mail w całej organizacji, zwykle z osadzonym, możliwym do śledzenia wezwaniem do działania, aby budować świadomość i generować konwersje kampanii za pośrednictwem wiadomości e-mail 1:1, które są wysyłane z organizacji.
 • ESP - Email Service Provider: Platforma, która umożliwia wysyłanie dużych ilości komunikatów marketingowych lub e-maili transakcyjnych, zarządza subskrybentami i jest zgodna z przepisami dotyczącymi poczty elektronicznej.
 • EOD - Koniec dnia: Tak jak… „Musimy osiągnąć nasz limit z maja do czasu EOD”. Często używany zamiennie z COB (Close of Business). Historycznie COB / EOD oznacza 5:XNUMX

Powrót do początku

Akronimy i skróty dotyczące sprzedaży i marketingu (F)

 • FAB - Cechy, zalety Korzyści: Kolejny akronim związany z aspiracjami sprzedaży, ten przypomina członkom zespołu sprzedaży, aby skupili się na korzyściach, jakie klient odniesie z produktu lub usługi, a nie na tym, co sprzedaje.
 • FIP – Opóźnienie pierwszego wejścia: miara Google dotycząca aktywności użytkownika i doświadczenia na stronie w jego Podstawowe wskaźniki internetowe.
 • FKP - FAcial Keypoints: Punkty zwykle nanoszone wokół nosa, oczu i ust, aby stworzyć unikalny podpis twarzy dla każdej osoby.
 • FUD - Strach, niepewność, wątpliwości: Metoda sprzedaży, która jest używana, aby skłonić klientów do odejścia lub rezygnacji z współpracy z konkurentem, poprzez podawanie informacji budzących wątpliwości.

Powrót do początku

Akronimy i skróty dotyczące sprzedaży i marketingu (G)

 • GA - Google Analytics: To narzędzie Google, które pomaga marketerom lepiej poznać ich odbiorców, zasięg, aktywność i dane.
 • GAID - Google Advertising ID: unikalny, losowy identyfikator nadawany reklamodawcom w celu śledzenia urządzenia z Androidem. Użytkownicy mogą zresetować GAID swoich urządzeń lub wyłączyć je, aby wykluczyć swoje urządzenia ze śledzenia.
 • GAN - Generatywna Sieć Przeciwdziałania: sieć neuronowa, która może służyć do generowania nowych i unikalnych treści.
 • GDD - Projektowanie napędzane wzrostem: Jest to przeprojektowanie lub rozwój witryny internetowej w zamierzonych przyrostach z ciągłym dostosowywaniem na podstawie danych.
 • RODO - Ogólne rozporządzenie o ochronie danych: rozporządzenie o ochronie danych i prywatności w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym. Dotyczy również przekazywania danych osobowych poza obszar UE i EOG.
 • GUI – Graficzny interfejs użytkownika: system interaktywnych elementów wizualnych do oprogramowania komputerowego. 
 • GXM - Zarządzanie prezentami: strategia cyfrowego wysyłania prezentów i kart podarunkowych do potencjalnych klientów i potencjalnych klientów w celu zwiększenia świadomości, pozyskania, lojalności i utrzymania.

Powrót do początku

Akronimy i skróty dotyczące sprzedaży i marketingu (H)

 • H2H - Człowiek-człowiek: 1: 1 osobiste wysiłki sprzedażowe i marketingowe, zwykle skalowane za pomocą automatyzacji, w których przedstawiciel firmy wysyła prezent lub spersonalizowaną wiadomość do potencjalnego klienta, aby pobudzić zaangażowanie.
 • HTML - Hipertekstowy język znaczników: HTML to zestaw reguł używanych przez programistów do tworzenia stron internetowych. Opisuje zawartość, strukturę, tekst, obrazy i obiekty używane na stronie internetowej. Obecnie większość programów do tworzenia stron internetowych uruchamia HTML w tle.
 • HTTP - Protokół przesyłania hipertekstu: protokół aplikacji dla rozproszonych, współpracujących, hipermedialnych systemów informacyjnych.
 • HTTPS - Protokół przesyłania hipertekstu: rozszerzenie protokołu Hypertext Transfer Protocol. Służy do bezpiecznej komunikacji w sieci komputerowej i jest szeroko stosowany w Internecie. W HTTPS protokół komunikacyjny jest szyfrowany za pomocą Transport Layer Security lub wcześniej Secure Sockets Layer.

Powrót do początku

Akronimy i skróty dotyczące sprzedaży i marketingu (I)

 • IAA - Reklama w aplikacji: Reklamy zewnętrznych reklamodawców, które są publikowane w aplikacji mobilnej za pośrednictwem sieci reklamowych.
 • IAP - W-App Purchase: Coś zakupionego w aplikacji, zazwyczaj jest to aplikacja mobilna działająca na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym lub tablecie.
 • ICA - Zintegrowana analiza treści: Analizy związane z treścią, które zapewniają przydatne informacje przy użyciu technologii sztucznej inteligencji (AI).
 • ICP - Idealny profil klienta: Osoba kupującego tworzona na podstawie rzeczywistych danych i wiedzy. Jest to opis idealnej perspektywy, do której powinien dążyć Twój zespół sprzedaży. Obejmuje informacje demograficzne, informacje geograficzne i cechy psychograficzne.
 • IDE – Zintegrowane środowisko programistyczne: to oprogramowanie do tworzenia aplikacji, które łączy typowe narzędzia programistyczne w jeden graficzny interfejs użytkownika (GUI).
 • IDFA - Identyfikator dla reklamodawców: to losowy identyfikator urządzenia przypisany przez Apple do urządzenia użytkownika. Reklamodawcy używają tego do śledzenia danych, aby mogli dostarczać spersonalizowane reklamy. W systemie iOS 14 zostanie to włączone poprzez żądanie zgody, a nie domyślnie.
 • ILV - Przychodząca prędkość ołowiu: Miara szybkości, z jaką rosną namioty.
 • iPaaS - Platforma integracyjna jako usługa: Narzędzia do automatyzacji używane do łączenia aplikacji, które są wdrażane w różnych środowiskach, w tym zarówno w chmurze, jak i aplikacjach lokalnych.
 • IPTV - Internet Protocol Television: strumieniowe przesyłanie treści telewizyjnych przez sieci protokołu internetowego zamiast tradycyjnych formatów telewizji satelitarnej i kablowej.
 • ISP - Dostawca usług internetowych: Dostawca dostępu do Internetu, który może również świadczyć usługi poczty elektronicznej konsumentowi lub firmie.
 • IVR - Interaktywna odpowiedź głosowa: Interaktywna odpowiedź głosowa to technologia umożliwiająca ludziom interakcję z systemem telefonicznym obsługiwanym przez komputer. Starsze technologie wykorzystywały dźwięki klawiatury telefonu… nowsze systemy wykorzystują odpowiedź głosową i przetwarzanie języka naturalnego.

Powrót do początku

Akronimy i skróty dotyczące sprzedaży i marketingu (J)

 • JSON - Notacja obiektu JavaScript: JSON to format strukturyzowania danych przesyłanych tam i z powrotem za pośrednictwem interfejsu API. JSON to alternatywa dla XML. Interfejsy API REST częściej odpowiadają za pomocą JSON - otwartego standardowego formatu, który wykorzystuje czytelny dla człowieka tekst do przesyłania obiektów danych składających się z par atrybut-wartość.

Powrót do początku

Akronimy i skróty dotyczące sprzedaży i marketingu (K)

 • KPI - kluczowy wskaźnik wydajności: mierzalna wartość, która pokazuje, jak skutecznie firma osiąga swoje cele. Wskaźniki KPI wysokiego poziomu koncentrują się na ogólnej wydajności firmy, podczas gdy wskaźniki KPI niskiego poziomu koncentrują się na procesach w działach, takich jak sprzedaż, marketing, HR, wsparcie i inne.

Powrót do początku

Akronimy i skróty dotyczące sprzedaży i marketingu (L)

 • L2RM - Prowadzi do zarządzania przychodami: Model interakcji z klientami. Obejmuje procesy i metryki oraz obejmuje cele w zakresie pozyskiwania nowych klientów, zwiększania sprzedaży istniejących klientów i zwiększania przychodów.
 • LAARC - Słuchaj, potwierdź, oceń, odpowiedz, potwierdź: Technika sprzedaży używana w przypadku napotkania negatywnej opinii lub sprzeciwu podczas prezentacji.
 • LAIR - Posłuchaj, potwierdź, zidentyfikuj, cofnij: Kolejna technika handlowania akronimami sprzedażowymi. Ten służy do przeciwdziałania obiekcjom w promocji. Najpierw wysłuchaj ich obaw, a następnie powtórz im, aby potwierdzić, że rozumiesz. Zidentyfikuj główny powód, dla którego nie kupujesz, i odwróć ich obawy, przeformułowując sprzeciw w pozytywny sposób.
 • LAT - Ograniczone śledzenie reklam: Funkcja aplikacji mobilnej umożliwiająca użytkownikom rezygnację z posiadania identyfikatora reklamodawców (IDFA). Po włączeniu tego ustawienia identyfikator IDFA użytkownika jest pusty, więc użytkownik nie zobaczy skierowanych do niego reklam, ponieważ z punktu widzenia sieci urządzenie nie ma tożsamości.
 • LCP - Największy zadowalający lakier: miara Google dotycząca doświadczenia użytkownika strony i wydajności ładowania (szybkość strony) w swoim Podstawowe wskaźniki internetowe.
 • LSTM - Pamięć krótkotrwała: wariant rekurencyjnych sieci neuronowych. Siłą LSTM jest ich zdolność do zapamiętywania informacji przez długi okres czasu i stosowania ich w bieżącym zadaniu. 

Powrót do początku

Akronimy i skróty dotyczące sprzedaży i marketingu (M)

 • Pokojówki - Identyfikatory reklam mobilnych or Identyfikatory reklam mobilnych: specyficzny dla użytkownika, resetowalny, anonimowy identyfikator powiązany z urządzeniem smartfona użytkownika i obsługiwany przez jego mobilny system operacyjny. MAID pomagają programistom i marketerom zidentyfikować, kto korzysta z ich aplikacji.
 • MAPA - Platforma Marketing Automation: Technologia, która pomaga marketerom w przekształcaniu potencjalnych klientów w klientów poprzez usuwanie wymagających, ręcznie powtarzalnych procesów za pomocą zautomatyzowanych rozwiązań. Salesforce Marketing Cloud i Marketo to przykłady MAP.
 • MDM - Zarządzanie danymi podstawowymi: Proces, który tworzy jednolity zestaw danych o klientach, produktach, dostawcach i innych podmiotach biznesowych z różnych systemów technologicznych.
 • ML - MAchine Learning: AI i ML są często używane zamiennie, istnieją pewne różnice między tymi dwoma wyrażeniami.
 • MMS - usługa przesyłania wiadomości multimedialnych: umożliwia użytkownikom SMS-ów wysyłanie treści multimedialnych, w tym obrazów, dźwięków, kontaktów telefonicznych i plików wideo.
 • MNIST - Zmodyfikowany National Institute of Standards and Technology: Baza danych MNIST jest jednym z najbardziej znanych zestawów danych wzorcowych w uczeniu maszynowym. 
 • Mama - Miesiąc na miesiąc: Zmiany wyrażone w stosunku do poprzedniego miesiąca. MoM jest zwykle bardziej zmienny niż pomiary kwartalne lub rok do roku i odzwierciedla wydarzenia takie jak święta, klęski żywiołowe i kwestie gospodarcze.
 • MPP – Ochrona prywatności poczty: Technologia firmy Apple, która usuwa wskaźnik otwarcia (żądanie piksela) z marketingowych wiadomości e-mail, dzięki czemu nie można śledzić otwartych wiadomości e-mail konsumentów.
 • MQA - Kwalifikowane konto marketingowe: the ABM odpowiednik marketingowego potencjalnego klienta. Tak jak MQL jest oznaczony jako gotowy do przekazania do sprzedaży, tak MQA jest kontem, które wykazuje wystarczająco wysoki poziom zaangażowania, aby wskazać możliwą gotowość do sprzedaży.
 • MQL - Marketing kwalifikowanych potencjalnych klientów: Każda osoba, która zaangażowała się w działania marketingowe Twojej firmy i wskazała, że ​​jest bardziej zainteresowana Twoją ofertą i może zostać klientem, jest MQL. Zwykle na górze lub w środku ścieżki, MQL mogą być pielęgnowane zarówno przez marketing, jak i sprzedaż, aby przekształcić się w klientów.
 • MQM - Marketingowe spotkania kwalifikowane: MQM to kluczowy wskaźnik wydajności zdefiniowany jako wirtualne wezwanie do działania (wezwanie do działania) we wszystkich cyfrowych programach marketingowych i wirtualnych wydarzeniach. 
 • PAN - Mieszana rzeczywistość: łączenie światów rzeczywistych i wirtualnych w celu tworzenia nowych środowisk i wizualizacji, w których obiekty fizyczne i cyfrowe współistnieją i oddziałują w czasie rzeczywistym.
 • MRM - Zarządzanie zasobami marketingowymi: platformy wykorzystywane do poprawy zdolności firmy do organizowania, mierzenia i optymalizacji jej zasobów marketingowych. Obejmuje to zarówno zasoby ludzkie, jak i związane z platformą.
 • MRR - Miesięczne powtarzające się przychody: Usługi oparte na subskrypcji mierzą przewidywalne przychody oczekiwane w cyklach miesięcznych.
 • MSZ - Uwierzytelnianie wieloczynnikowe: dodatkowa warstwa ochrony służąca do zapewnienia bezpieczeństwa kont online poza samą nazwą użytkownika i hasłem. Użytkownik wprowadza hasło, a następnie jest zobowiązany do wprowadzenia dodatkowych poziomów uwierzytelniania, czasami odpowiadając kodem wysłanym SMS-em, e-mailem lub za pośrednictwem aplikacji uwierzytelniającej.

Powrót do początku

Akronimy i skróty dotyczące sprzedaży i marketingu (N)

 • NER - Rozpoznawanie nazwanych jednostek: ważny proces w modelach NLP. Nazwane byty odnoszą się do nazw własnych w tekście - zazwyczaj są to ludzie, miejsca lub organizacje.
 • NFC - Near Field Communications: protokoły komunikacyjne do komunikacji między dwoma urządzeniami elektronicznymi na odległość 4 cm lub mniej. NFC oferuje wolne połączenie z prostą konfiguracją, której można użyć do inicjowania bardziej wydajnych połączeń bezprzewodowych.
 • NLP- NPrzetwarzanie języka aturalnego: badanie naturalnego języka ludzkiego w ramach uczenia maszynowego, tworząc systemy, które w pełni rozumieją ten język.
 • NLU - Zrozumienie naturalnego języka: Rozumienie języka naturalnego to sposób, w jaki sztuczna inteligencja jest w stanie zinterpretować i zrozumieć intencję języka przetwarzanego za pomocą NLP.
 • NPS - Net Promoter Score: Miara zadowolenia klienta z organizacji. Net Promoter Score mierzy prawdopodobieństwo, że klient poleci Twój produkt lub usługę innym. Mierzone w skali od 0 do 10, przy czym zero jest najmniej prawdopodobne.
 • NRR – Powtarzające się przychody netto: łączny przychód nowo nabytych kont do systemu sprzedaży i miesięczny dochód z rachunków bieżących, pomniejszony o przychód utracony z zamkniętych lub zredukowanych kont w tym samym okresie, zwykle mierzony co miesiąc.

Powrót do początku

Akronimy i skróty dotyczące sprzedaży i marketingu (O)

 • OCR - Optyczne rozpoznawanie znaków: proces identyfikacji znaków pisanych lub drukowanych.
 • OOH - Poza domem: Reklama OOH lub reklama zewnętrzna, znana również jako media zewnętrzne lub nośniki zewnętrzne, to reklama, która dociera do konsumentów, gdy znajdują się oni poza domem.
 • OTT - Over-The-Top: usługa mediów strumieniowych oferowana bezpośrednio widzom online. OTT omija platformy kablowe, nadawcze i satelitarne.

Powrót do początku

Akronimy i skróty dotyczące sprzedaży i marketingu (P)

 • PDF - Przenośny plik dokumentów: PDF to wieloplatformowy format plików opracowany przez firmę Adobe. PDF to natywny format plików otwieranych i modyfikowanych za pomocą programu Adobe Acrobat. Dokumenty z dowolnej aplikacji można konwertować do formatu PDF.
 • PPC - Pay Per Click: Wydawca, który obciąża reklamodawców opłatami za każde działanie (kliknięcie) ich reklamy. Zobacz także CPC.
 • PFE - Probabilistic Osadzanie twarzy: metoda wykonywania zadań związanych z rozpoznawaniem twarzy w warunkach nieograniczonych.
 • PII - Dane osobowe: Amerykański termin określający zebrane lub zakupione dane, które samodzielnie lub w połączeniu z innymi danymi mogą służyć do identyfikacji osoby.
 • PIM - Zarządzanie informacjami o produkcie: zarządzanie informacjami niezbędnymi do wprowadzenia na rynek i sprzedaży produktów za pośrednictwem kanałów dystrybucji. Centralny zestaw danych o produkcie może być używany do udostępniania / otrzymywania informacji w mediach, takich jak strony internetowe, katalogi drukowane, systemy ERP, systemy PLM i elektroniczne źródła danych dla partnerów handlowych.
 • PLM - Zarządzanie cyklem życia produktu: proces zarządzania całym cyklem życia produktu od jego powstania, poprzez projektowanie techniczne i produkcję, po serwis i utylizację wytworzonych produktów.
 • PM - Project Manager: praktyka inicjowania, planowania, współpracy, wykonywania, śledzenia i zamykania pracy zespołu w celu osiągnięcia celów i terminów.
 • PMO - Biuro Zarządzania Projektami: dział w organizacji, który definiuje i utrzymuje standardy zarządzania projektami.
 • PMP - Specjalista ds. zarządzania projektami: to uznawane na całym świecie profesjonalne oznaczenie oferowane przez Project Management Institute (PMI).
 • PQL - Kwalifikowani potencjalni klienci: to potencjalny klient, który doświadczył znaczącej wartości i przyjęcia produktu przy użyciu produktu SaaS w ramach bezpłatnej wersji próbnej lub modelu freemium.
 • PR
  • Page Rank: Pozycja strony jest określana przez algorytm używany przez Google, który przypisuje każdej witrynie wagę liczbową na podstawie szeregu różnych poufnych kryteriów. Stosowana skala wynosi od 0 do 10, a liczba ta jest określana przez szereg czynników, w tym linki przychodzące i ranking stron, do których prowadzą linki. Im wyższy ranking strony, tym bardziej trafna i ważniejsza witryna jest uznawana przez Google.
  • Public Relations: Celem PR jest zwrócenie uwagi na Twoją firmę. Strategicznie przedstawia Twoją firmę w sposób warty opublikowania i interesujący i nie stanowi taktyki sprzedaży bezpośredniej.
 • PRM - Zarządzanie relacjami z partnerami: system metodologii, strategii i platform, które pomagają dostawcy w zarządzaniu relacjami partnerskimi.
 • PSI – PageSpeed ​​Insights: the Google Insights PageSpeed Wynik waha się od 0 do 100 punktów. Wyższy wynik jest lepszy, a wynik 85 lub wyższy wskazuje, że strona działa dobrze.
 • PWA - Progresywna aplikacja internetowa: rodzaj oprogramowania aplikacyjnego dostarczanego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, zbudowanego przy użyciu popularnych technologii internetowych, w tym HTML, CSS i JavaScript.

Powrót do początku

Akronimy i skróty dotyczące sprzedaży i marketingu (Q)

 • QOE - Jakość doświadczenia: Jakość doświadczenia jest miarą zadowolenia lub irytacji klienta związanego z usługą. Specyficzne dla wideo, QoE zależy od jakości wideo przesyłane strumieniowo do urządzenia użytkownika, i jakość odtwarzania podczas wyświetlania pliku wideo na urządzeniu użytkownika.
 • QoS – jakość usług:
  • Obsługa klienta — QoS to miara obsługi klienta, którą zapewniają klientom zespoły obsługi klienta, usług lub kont, zwykle gromadzona za pomocą regularnie zaplanowanych ankiet.
  • Sieć — QoS to możliwość nadania różnych priorytetów różnym aplikacjom, użytkownikom lub przepływom danych lub zagwarantowania określonego poziomu wydajności.

Akronimy i skróty dotyczące sprzedaży i marketingu (R)

 • REGEX - Wyrażenie regularne: metoda programowania służąca do wyszukiwania i identyfikowania wzorca znaków w tekście w celu dopasowania lub zastąpienia tekstu. Wszystkie współczesne języki programowania obsługują wyrażenia regularne.
 • RESZTA - Reprezentacyjny transfer państwowy: Architektoniczny styl projektowania API dla systemów rozproszonych umożliwiających komunikację ze sobą za pośrednictwem protokołu HTTP. 
 • RFID - Identyfikacja częstotliwości radiowej: wykorzystuje pola elektromagnetyczne do automatycznej identyfikacji i śledzenia znaczników przyczepionych do obiektów. System RFID składa się z małego transpondera radiowego, odbiornika radiowego i nadajnika.
 • Zapytanie ofertowe - Prośba o propozycję: Kiedy firma poszukuje reprezentacji marketingowej, wystosuje zapytanie ofertowe. Następnie firmy marketingowe przygotowują ofertę na podstawie wytycznych określonych w zapytaniu ofertowym i przedstawiają ją potencjalnemu klientowi.
 • RGB - Czerwony, Zielony, niebieski: addytywny model kolorów, w którym czerwone, zielone i niebieskie światło są dodawane do siebie na różne sposoby, aby odtworzyć szeroką gamę kolorów. Nazwa modelu pochodzi od inicjałów trzech dodatkowych kolorów podstawowych: czerwonego, zielonego i niebieskiego.
 • RMN - Sieć sprzedaży detalicznej mediów: platforma reklamowa, która jest zintegrowana ze stroną internetową sprzedawcy, aplikacją lub innymi platformami cyfrowymi, umożliwiając markom reklamowanie się osobom odwiedzającym sprzedawcę.
 • RNN - Rbieżąca sieć neuronowa: rodzaj sieci neuronowej, która ma pętle. Jego struktura ma na celu umożliwienie uprzednio przetworzonym informacjom wpływania na sposób interpretacji nowych informacji przez system.
 • ROAS - Zwrot wydatków na reklamę: miernik marketingowy, który mierzy skuteczność kampanii reklamowej poprzez pomiar dochodu generowanego z każdego wydanego dolara.
 • ROI - Zwrot z inwestycji: Kolejny akronim sprzedaży odnoszący się do księgowości, jest to miernik wydajności, który mierzy rentowność i jest obliczany za pomocą wzoru ROI = (przychód - koszt) / koszt. Zwrot z inwestycji może pomóc w ustaleniu, czy potencjalna inwestycja jest warta poniesienia kosztów początkowych i bieżących, czy też inwestycja lub wysiłek należy kontynuować lub zakończyć.
 • ROMI - Zwrot z inwestycji marketingowych: Jest to miernik wydajności, który mierzy rentowność i jest obliczany za pomocą wzoru ROMI = (przychód - koszt marketingu) / koszt. ROMI może pomóc w określeniu, czy potencjalna inicjatywa marketingowa jest warta poniesienia z góry i bieżących kosztów, czy też należy kontynuować lub zakończyć wysiłek.
 • RPA - Automatyzacja procesów robotycznych: technologia automatyzacji procesów biznesowych oparta na metaforycznych robotach programowych lub sztucznej inteligencji / pracownikach cyfrowych.
 • RSS - Really Simple Syndication: RSS to specyfikacja znaczników XML do syndykowania i udostępniania treści. daje marketerom i wydawcom możliwość automatycznego dostarczania i dystrybuowania ich treści. Subskrybenci otrzymują automatyczne aktualizacje za każdym razem, gdy publikowana jest nowa zawartość.
 • RTB - Licytowanie w czasie rzeczywistym: sposób, za pomocą którego zasoby reklamowe są kupowane i sprzedawane na podstawie liczby wyświetleń, poprzez natychmiastową automatyczną aukcję.
 • RTMP – Protokół przesyłania wiadomości w czasie rzeczywistym: protokół oparty na TCP, opracowany przez firmę Macromedia (Adobe) w 2002 r. do strumieniowego przesyłania dźwięku, wideo i danych przez Internet. 

Powrót do początku

Akronimy i skróty dotyczące sprzedaży i marketingu (S)

 • SaaS - Oprogramowanie jako usługa: SaaS to oprogramowanie hostowane w chmurze przez firmę zewnętrzną. Firmy marketingowe często korzystają z SaaS, aby ułatwić współpracę. Przechowuje informacje w chmurze, a przykłady obejmują Google Apps, Salesforce i Dropbox.
 • SAL - Zaakceptowany potencjalny klient sprzedaży: To jest MQL, który został oficjalnie przekazany do sprzedaży. Został sprawdzony pod kątem jakości i jest wart pościgu. Zdefiniowanie kryteriów kwalifikujących się i MQL, aby stać się SAL, może pomóc przedstawicielom handlowym zdecydować, czy powinni poświęcić czas i wysiłek na dalsze działania.
 • SDK - Zestaw dla programistów: Aby pomóc programistom w uzyskaniu przewagi, firmy często publikują pakiet w celu łatwego włączenia klasy lub niezbędnych funkcji do projektów, które pisze programista.
 • SDR - Sales Development Przedstawiciel: Rola sprzedażowa odpowiedzialna za rozwijanie nowych relacji biznesowych i możliwości.
 • SEM - Marketing w wyszukiwarkach: Zwykle odnosi się do marketingu w wyszukiwarkach specyficznego dla reklam płatnych za kliknięcie (PPC).
 • SEO - Search Engine Optimization: Celem SEO jest pomoc w znalezieniu strony internetowej lub fragmentu treści w Internecie. Wyszukiwarki takie jak Google, Bing i Yahoo skanują treści online pod kątem trafności. Za pomocą odpowiednie słowa kluczowe a słowa kluczowe z długimi ogonami mogą pomóc im we właściwym indeksowaniu witryny, aby łatwiej było ją znaleźć, gdy użytkownik przeprowadza wyszukiwanie. Istnieje wiele czynników, które wpływają na SEO, a rzeczywiste zmienne algorytmiczne to ściśle strzeżone informacje zastrzeżone.
 • SERP - Strona wyników wyszukiwarki: Strona, na którą trafia się podczas wyszukiwania określonego słowa kluczowego lub terminu w wyszukiwarce. SERP wyświetla wszystkie strony rankingowe dla tego słowa kluczowego lub terminu.
 • SFA - Automatyzacja Salesforce: Akronim sprzedaży dla oprogramowania, które automatyzuje działania sprzedażowe, takie jak kontrola zapasów, sprzedaż, śledzenie interakcji z klientami oraz analizowanie prognoz i prognoz.
 • SKU - Jednostka magazynowa: Unikalny identyfikator przedmiotu do zakupu. SKU jest często zakodowany w kodzie kreskowym i umożliwia dostawcom skanowanie i automatyczne śledzenie ruchu zapasów. Jednostka SKU zazwyczaj składa się z alfanumerycznej kombinacji ośmiu lub więcej znaków.
 • SLA - Service Level Agreement - Umowa SLA to oficjalny dokument wewnętrzny, który określa rolę marketingu i sprzedaży w procesie pozyskiwania potencjalnych klientów i sprzedaży. Przedstawia ilość i jakość potencjalnych klientów, które marketing musi generować, oraz sposób, w jaki zespół sprzedaży będzie dążył do każdego potencjalnego klienta.
 • SM - Media społecznościowe: Przykłady obejmują Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest, Snapchat, TikTok i Youtube. Witryny SM to platformy umożliwiające użytkownikom publikowanie treści, w tym wideo i audio. Platformy mogą być używane do treści biznesowych lub osobistych i zezwalać na ruch organiczny, a także posty sponsorowane lub płatne.
 • MĄDRY - Konkretne, mierzalne, osiągalne, realistyczne, ograniczone w czasie: Akronim używany do określenia procesu wyznaczania celów. Pomaga jasno zdefiniować i wyznaczyć cele, przedstawiając kroki działania wymagane do ich osiągnięcia.
 • SMB - Małe i średnie firmy: Akronim określający firmy o przychodach od 5 do 200 mln. Dotyczy również klientów zatrudniających 100 lub mniej pracowników (małych) do 100 - 999 pracowników (średnie)
 • MŚP - Specjalista ds. Tematów: organ w określonej dziedzinie lub temacie, który jest źródłem usprawnienia komunikacji z klientem. Dla marketerów potencjalni klienci, kluczowi klienci, przedstawiciele handlowi i przedstawiciele obsługi klienta to często MŚP, które zapewniają krytyczny wkład. 
 • SMM
  • Marketing mediów społecznościowych: Korzystanie z platform mediów społecznościowych jako sposobu na promowanie swoich treści, reklamowanie się potencjalnym klientom, nawiązywanie kontaktów z klientami i wysłuchanie możliwości lub obaw dotyczących Twojej reputacji.
  • SMM - Zarządzanie mediami społecznościowymi: Proces i systemy wykorzystywane przez organizacje do wdrażania strategii marketingowych w mediach społecznościowych.
 • SMS - usługa krótkich wiadomości: To jeden z najstarszych standardów wysyłania wiadomości tekstowych za pomocą urządzeń mobilnych.
 • MYDŁO - Prosty protokół dostępu do obiektów: SOAP to specyfikacja protokołu przesyłania wiadomości służąca do wymiany ustrukturyzowanych informacji przy wdrażaniu usług internetowych w sieciach komputerowych
 • OBRACAĆ - Sytuacja, problem, implikacja, potrzeba: Technika sprzedaży polegająca na „skrzywdzeniu i uratowaniu”. Odkrywasz punkty bólu potencjalnego klienta i „ranisz” go, rozwijając potencjalne konsekwencje. Wtedy przychodzisz na „ratunek” ze swoim produktem lub usługą
 • SQL
  • Kwalifikowany potencjalny klient: SQL to potencjalny klient, który jest gotowy, aby zostać klientem i spełnia z góry określone kryteria dla wysokiej jakości potencjalnego klienta. SQL są zazwyczaj weryfikowane zarówno przez marketing, jak i sprzedaż, zanim zostaną wyznaczone jako kwalifikujący się do sprzedaży potencjalny klient.
  • Structured Query Language: język używany w programowaniu i przeznaczony do zarządzania danymi przechowywanymi w systemie zarządzania relacyjnymi bazami danych lub do przetwarzania strumieniowego w systemie zarządzania relacyjnym strumieniem danych.
 • SRP - Platforma relacji społecznych: Platforma, która umożliwia firmom monitorowanie, odpowiadanie, planowanie, tworzenie i zatwierdzanie treści w serwisach społecznościowych.
 • SSL - Secure Sockets Layer: protokoły kryptograficzne zaprojektowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w sieci komputerowej. 
 • SSP - Platforma po stronie dostawców: Platforma umożliwiająca wydawcom dostarczanie zasobów reklamowych na rynek reklamowy, aby mogli sprzedawać przestrzeń reklamową w swojej witrynie. Dostawcy usług płatniczych często integrują się z platformami DSP, aby zwiększyć zasięg i możliwości generowania przychodów z reklam.
 • STP - Segmentacja, kierowanie, pozycja: Model marketingu STP koncentruje się na efektywności komercyjnej, wyborze najbardziej wartościowych dla biznesu segmentów, a następnie opracowywaniu marketingu mix i strategii pozycjonowania produktu dla każdego segmentu.

Powrót do początku

Akronimy, skróty i skróty dotyczące sprzedaży i marketingu (T)

 • TAM - Techniczny menedżer konta: specjalista ds. produktów, który współpracuje z organizacjami IT w celu strategicznego planowania udanych wdrożeń i pomaga osiągnąć optymalną wydajność i rozwój.
 • TLD - Domena najwyższego poziomu: domena na najwyższym poziomie w hierarchicznym systemie nazw domen w Internecie po domenie głównej. Na przykład www.google.com:
  • www = subdomena
  • google = domena
  • com = domena najwyższego poziomu
 • TTFB - Czas do pierwszego bajtu: wskazanie czasu reakcji serwera WWW lub zasobu sieciowego mierzącego czas od wysłania przez użytkownika lub klienta żądania HTTP do pierwszego bajtu strony odebranej przez przeglądarkę klienta lub żądanego kodu (dla API).

Powrót do początku

Akronimy dotyczące sprzedaży i marketingu (U)

 • UCaaS - Ujednolicona komunikacja jako usługa: służy do integracji wielu narzędzi komunikacji wewnętrznej w całym przedsiębiorstwie poprzez wykorzystanie zasobów chmurowych.
 • UGC - Treści tworzone przez użytkowników: nazywane również treściami generowanymi przez użytkowników (UGC) to dowolna forma treści, na przykład obrazy, filmy, tekst, recenzje i dźwięk, które zostały opublikowane przez użytkowników na platformach internetowych.
 • UGC - treści generowane przez użytkowników: znane również jako treści tworzone przez użytkowników (UCC), to wszelkie formy treści, takie jak obrazy, filmy, teksty, recenzje i dźwięk, które zostały opublikowane przez użytkowników na platformach internetowych.
 • UI - Interfejs użytkownika: Rzeczywisty projekt, z którym łączy się użytkownik.
 • URL - Jednolity lokalizator zasobów: Znany również jako adres internetowy, jest to zasób sieciowy, który określa jego lokalizację w sieci komputerowej i mechanizm jego pobierania.
 • USP - Unique Selling Proposition: Znany również jako unikalny punkt sprzedaży, to strategia marketingowa polegająca na przedstawianiu klientom unikalnych propozycji przekonała ich do wybrania Twojej marki lub przejścia na Twoją markę. 
 • UTM - Moduł śledzenia Urchin: pięć wariantów parametrów adresu URL używanych przez marketerów do śledzenia skuteczności kampanii online w różnych źródłach ruchu. Zostały wprowadzone przez firmę Urchin, poprzednika Google Analytics i są obsługiwane przez Google Analytics.
 • UX - Doświadczenie użytkownika: Każda interakcja klienta z Twoją marką w trakcie procesu zakupu. Doświadczenie klienta wpływa na postrzeganie Twojej marki przez kupującego. Pozytywne doświadczenie zmienia potencjalnych nabywców w klientów i utrzymuje lojalność obecnych klientów.

Powrót do początku

Akronimy i skróty dotyczące sprzedaży i marketingu (V)

 • VAM - Platforma do analizy i zarządzania wideo – platformy, które wykorzystują sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, aby pomóc użytkownikom szybko identyfikować kluczowe momenty w treści wideo, umożliwiając im organizowanie, wyszukiwanie, interakcję i udostępnianie z łatwością i wydajnością.
 • VOD - Wideo na żądanie: to system dystrybucji multimediów, który umożliwia użytkownikom dostęp do rozrywki wideo bez tradycyjnego urządzenia do rozrywki wideo i bez ograniczeń statycznego harmonogramu emisji.
 • VPAT - Szablon dobrowolnej dostępności produktu: podsumowuje wyniki audytu internetowego dotyczącego dostępności i rejestruje, w jakim stopniu produkt lub usługa jest zgodna ze standardami dostępności sekcji 508, wytycznymi WCAG i normami międzynarodowymi.
 • VR - Wirtualna rzeczywistość: Wygenerowana komputerowo symulacja trójwymiarowego środowiska, z którym można wchodzić w interakcje za pomocą specjalnego sprzętu elektronicznego, takiego jak hełm z ekranem wewnątrz lub rękawice wyposażone w czujniki.

Powrót do początku

Akronimy i skróty dotyczące sprzedaży i marketingu (W)

 • WCAG - Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych - zapewnić jeden wspólny standard dostępności treści internetowych, który spełnia potrzeby osób, organizacji i rządów na całym świecie.
 • WWW - World Wide Web: powszechnie znany jako sieć, to system informacyjny, w którym dokumenty i inne zasoby sieciowe są identyfikowane przez jednolite lokalizatory zasobów, które mogą być połączone hipertekstem i są dostępne w Internecie.

Powrót do początku

Akronimy i skróty dotyczące sprzedaży i marketingu (X)

 • XML - Rozszerzalny język znaczników: XML to język znaczników używany do kodowania danych w formacie czytelnym zarówno dla człowieka, jak i dla komputera.

Powrót do początku