Amazon Web Services: jak duże jest AWS?

Statystyki Amazon Web Services

Pracując z firmami technologicznymi, jestem zdumiony, jak wiele z nich hostuje swoje platformy w Amazon Web Services (AWS). Netflix, Reddit, AOL i Pinterest działają teraz w usługach Amazon. Nawet GoDaddy przenosi tam większość swojej infrastruktury.

Kluczem do popularności jest połączenie wysokiej dostępności i niskich kosztów. Na przykład Amazon S3 ma zapewnić 99.999999999% dostępności, obsługując biliony obiektów na całym świecie. Amazon słynie z agresywnych cen, a AWS nie jest inny. Ta wysoka dostępność i niski koszt były atrakcyjne dla startupów, które chcą szybko i efektywnie skalować.

18 miliardów dolarów przychodów w 2017 r. I prawie 50% wzrost w drugim kwartale 2018 r. Pokazują, że rozwiązanie Amazon Cloud nadal przyciąga nowych klientów po lewej i prawej stronie.

Nick Galov, trybunał hostingowy

Moim zdaniem minusem jest doświadczenie użytkownika i wsparcie. Zaloguj się do panelu Amazon Web Services, a zobaczysz dziesiątki opcji zawierających bardzo mało szczegółów na temat tego, jakie platformy faktycznie działają i jak ze sobą współpracują. Sprawdź listę produktów poniżej infografiki… wszystko, od hostingu po sztuczną inteligencję, ma swoje własne platformy na AWS.

Jasne, możesz kopać i uczyć się. Jednak odkryłem, że proste procesy, takie jak konfiguracja strony internetowej, wymagają tam zbyt dużego wysiłku. Oczywiście nie jestem programistą internetowym na pełny etat. Wiele firm, z którymi współpracuję, patrzy na mnie dziwnie, gdy mówię im o problemach, które mam.

Ta infografika z HostingTribunal,  Hosting WWW AWS, wykonuje świetną robotę w dokumentowaniu historii AWS, aktualnych statystyk wzrostu, sojuszy i partnerstw, poważnych awarii, powodów, dla których warto hostować w AWS, kluczowych rozwiązań hostingowych w AWS i historii sukcesu: 

Statystyki Amazon Web Services

Lista usług internetowych Amazon

Rozwiązania serwerowe AWS:

 • Amazon EC2 - wirtualne serwery w chmurze
 • Automatyczne skalowanie Amazon EC2 - skaluj moc obliczeniową, aby sprostać zapotrzebowaniu
 • Amazon Elastic Container Service - uruchamiaj i zarządzaj kontenerami Docker
 • Amazon Elastic Container Service for Kubernetes - Uruchom zarządzany Kubernetes na AWS
 • Amazon Elastic Container Registry - przechowuj i pobieraj obrazy platformy Docker
 • Amazon Lightsail - uruchamiaj wirtualne serwery prywatne i zarządzaj nimi
 • AWS Batch - Uruchamiaj zadania wsadowe w dowolnej skali
 • AWS Elastic Beanstalk - uruchamiaj aplikacje internetowe i zarządzaj nimi
 • AWS Fargate - uruchamiaj kontenery bez zarządzania serwerami lub klastrami
 • AWS Lambda - Uruchom kod w odpowiedzi na zdarzenia
 • Repozytorium aplikacji bezserwerowych AWS - odkrywaj, wdrażaj i publikuj aplikacje bezserwerowe
 • Chmura VMware na platformie AWS - zbuduj chmurę hybrydową bez niestandardowego sprzętu
 • AWS Outposts - Uruchamiaj usługi AWS lokalnie

Rozwiązania pamięci masowej AWS

 • Amazon S3 - skalowalna pamięć masowa w chmurze
 • Amazon EBS - Block Storage dla EC2
 • Amazon Elastic File System - zarządzany magazyn plików dla EC2
 • Amazon Glacier - niedrogie archiwum w chmurze
 • AWS Storage Gateway - integracja hybrydowej pamięci masowej
 • AWS Snowball - transport danych w skali petabajtów
 • AWS Snowball Edge - transport danych w skali petabajtów z wbudowanym systemem obliczeniowym
 • AWS Snowmobile - przesyłanie danych w skali eksabajtów
 • Amazon FSx for Luster - w pełni zarządzany system plików wymagający dużej mocy obliczeniowej
 • Amazon FSx for Windows File Server - w pełni zarządzany natywny system plików Windows

Rozwiązania baz danych AWS

 • Amazon Aurora - zarządzana relacyjna baza danych o wysokiej wydajności
 • Amazon RDS - Managed Relational Database Service dla MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server i MariaDB
 • Amazon DynamoDB - zarządzana baza danych NoSQL
 • Amazon ElastiCache - system buforowania w pamięci
 • Amazon Redshift - szybkie, proste i opłacalne hurtownie danych
 • Amazon Neptune - w pełni zarządzana usługa bazy danych wykresów
 • Usługa migracji bazy danych AWS - migracja baz danych przy minimalnym przestoju
 • Amazon Quantum Ledger Database (QLDB) - W pełni zarządzana baza danych księgi
 • Amazon Timestream - w pełni zarządzana baza danych szeregów czasowych
 • Amazon RDS on VMware - zautomatyzuj zarządzanie lokalnymi bazami danych

Rozwiązania do migracji i transferu AWS

 • Usługa AWS Application Discovery Service - Odkryj aplikacje lokalne, aby usprawnić migrację
 • Usługa migracji bazy danych AWS - migracja baz danych przy minimalnym przestoju
 • Centrum migracji AWS - śledź migracje z jednego miejsca
 • Usługa migracji serwerów AWS - migracja lokalnych serwerów do AWS
 • AWS Snowball - transport danych w skali petabajtów
 • AWS Snowball Edge - transport danych w skali petabajtów z wbudowanym systemem obliczeniowym
 • AWS Snowmobile - przesyłanie danych w skali eksabajtów
 • AWS DataSync - Prosty, szybki transfer danych online
 • Transfer AWS dla SFTP - w pełni zarządzana usługa SFTP

Rozwiązania sieciowe i dostarczania treści AWS

 • Amazon VPC - izolowane zasoby chmury
 • Amazon VPC PrivateLink - bezpieczny dostęp do usług hostowanych w AWS
 • Amazon CloudFront - globalna sieć dostarczania treści
 • Amazon Route 53 - Skalowalny system nazw domen
 • Amazon API Gateway - buduj, wdrażaj i zarządzaj interfejsami API
 • AWS Direct Connect - dedykowane połączenie sieciowe do AWS
 • Elastyczne równoważenie obciążenia - równoważenie obciążenia na dużą skalę
 • AWS Cloud Map - Rejestr zasobów aplikacji dla mikrousług
 • AWS App Mesh - Monitoruj i kontroluj mikrousługi
 • AWS Transit Gateway - łatwe skalowanie VPC i połączeń kont
 • AWS Global Accelerator - Popraw dostępność i wydajność aplikacji

Narzędzia programistyczne AWS

 • AWS CodeStar - Twórz i wdrażaj aplikacje AWS
 • AWS CodeCommit - Przechowuj kod w prywatnych repozytoriach Git
 • AWS CodeBuild - buduj i testuj kod
 • AWS CodeDeploy - zautomatyzuj wdrażanie kodu
 • AWS CodePipeline - Wydawanie oprogramowania przy użyciu ciągłego dostarczania
 • AWS Cloud9 - pisz, uruchamiaj i debuguj kod w środowisku Cloud IDE
 • AWS X-Ray - analizuj i debuguj swoje aplikacje
 • Interfejs wiersza poleceń AWS - ujednolicone narzędzie do zarządzania usługami AWS

Rozwiązania AWS w zakresie zarządzania i nadzoru

 • Amazon CloudWatch - monitorowanie zasobów i aplikacji
 • Automatyczne skalowanie AWS - skaluj wiele zasobów, aby sprostać zapotrzebowaniu
 • AWS CloudFormation - Twórz zasoby i zarządzaj nimi za pomocą szablonów
 • AWS CloudTrail - Śledź aktywność użytkowników i wykorzystanie API
 • Konfiguracja AWS - śledź inwentaryzację i zmiany zasobów
 • AWS OpsWorks - Automatyzacja operacji za pomocą szefa kuchni i marionetki
 • Katalog usług AWS - tworzenie i używanie standardowych produktów
 • Menedżer systemów AWS - Uzyskaj informacje operacyjne i podejmij działania
 • Zaufany doradca AWS - optymalizuj wydajność i bezpieczeństwo
 • Pulpit nawigacyjny AWS Personal Health - spersonalizowany widok AWS Service Health
 • AWS Control Tower - Skonfiguruj i zarządzaj bezpiecznym, zgodnym środowiskiem z wieloma kontami
 • Menedżer licencji AWS - Śledź, zarządzaj i kontroluj licencje
 • Narzędzie AWS Well-Architected - przejrzyj i popraw swoje obciążenia

AWS Media Services

 • Amazon Elastic Transcoder - łatwe w użyciu skalowalne transkodowanie multimediów
 • Strumienie wideo Amazon Kinesis - Przetwarzaj i analizuj strumienie wideo
 • AWS Elemental MediaConvert - Konwertuj zawartość wideo opartą na plikach
 • AWS Elemental MediaLive - Konwertuj treści wideo na żywo
 • AWS Elemental MediaPackage - tworzenie i pakowanie wideo
 • AWS Elemental MediaStore - przechowywanie multimediów i proste pochodzenie HTTP
 • AWS Elemental MediaTailor - Personalizacja wideo i zarabianie
 • AWS Elemental MediaConnect - niezawodny i bezpieczny transport wideo na żywo

Rozwiązania AWS dotyczące bezpieczeństwa, tożsamości i zgodności

 • Zarządzanie tożsamością i dostępem w AWS - zarządzaj dostępem użytkowników i kluczami szyfrowania
 • Amazon Cloud Directory - Twórz elastyczne katalogi natywne dla chmury
 • Amazon Cognito - zarządzanie tożsamością dla Twoich aplikacji
 • AWS Single Sign-On - Usługa jednokrotnego logowania w chmurze (SSO)
 • Amazon GuardDuty - zarządzana usługa wykrywania zagrożeń
 • Amazon Inspector - Analiza bezpieczeństwa aplikacji
 • Amazon Macie - odkrywaj, klasyfikuj i chroń swoje dane
 • Menedżer certyfikatów AWS - dostarczanie, zarządzanie i wdrażanie certyfikatów SSL / TLS
 • AWS CloudHSM - sprzętowe przechowywanie kluczy zapewniające zgodność z przepisami
 • AWS Directory Service - Hostuj i zarządzaj usługą Active Directory
 • AWS Firewall Manager - Centralne zarządzanie regułami zapory
 • Usługa zarządzania kluczami AWS - zarządzane tworzenie i kontrola kluczy szyfrowania
 • Organizacje AWS - oparte na zasadach zarządzanie wieloma kontami AWS
 • AWS Secrets Manager - Obracanie, zarządzanie i odzyskiwanie sekretów
 • AWS Shield - Ochrona DDoS
 • AWS WAF - Filtruj złośliwy ruch internetowy
 • Artefakt AWS - dostęp na żądanie do raportów zgodności AWS
 • Centrum zabezpieczeń AWS - ujednolicone centrum bezpieczeństwa i zgodności

Rozwiązania analityczne AWS

 • Amazon Athena - Query Data w S3 przy użyciu SQL
 • Amazon CloudSearch - zarządzana usługa wyszukiwania
 • Usługa Amazon Elasticsearch - uruchamiaj i skaluj klastry Elasticsearch
 • Amazon EMR - hostowana platforma Hadoop
 • Amazon Kinesis - praca z danymi przesyłanymi strumieniowo w czasie rzeczywistym
 • Amazon Redshift - szybkie, proste i opłacalne hurtownie danych
 • Amazon Quicksight - usługa szybkiej analizy biznesowej
 • AWS Data Pipeline - usługa orkiestracji dla okresowych przepływów pracy opartych na danych
 • Klej AWS - przygotuj i załaduj dane
 • Amazon Managed Streaming for Kafka - w pełni zarządzana usługa Apache Kafka
 • AWS Lake Formation - zbuduj bezpieczne jezioro danych w kilka dni

Rozwiązania do uczenia maszynowego AWS

 • Amazon SageMaker - twórz, trenuj i wdrażaj modele uczenia maszynowego na dużą skalę
 • Amazon Comprehend - odkryj informacje i relacje w tekście
 • Amazon Lex - buduj chatboty głosowe i tekstowe
 • Amazon Polly - zamień tekst w realistyczną mowę
 • Amazon Rekognition - Analiza obrazu i wideo
 • Amazon Translate - Naturalne i płynne tłumaczenie języka
 • Amazon Transcribe - automatyczne rozpoznawanie mowy
 • AWS DeepLens - kamera wideo obsługująca głębokie uczenie się
 • AWS Deep Learning AMIs - Szybko rozpocznij Deep Learning na EC2
 • Apache MXNet na AWS - skalowalne, wydajne uczenie głębokie
 • TensorFlow na platformie AWS - Open source Machine Intelligence Library
 • Amazon Personalize - Twórz rekomendacje w czasie rzeczywistym w swoich aplikacjach
 • Amazon Forecast - Zwiększ dokładność prognoz dzięki uczeniu maszynowemu
 • Amazon Inferentia - chip wnioskowania uczenia maszynowego
 • Amazon Textract - wyodrębnij tekst i dane z dokumentów
 • Elastyczne wnioskowanie Amazon - przyspieszenie wnioskowania głębokiego uczenia
 • Amazon SageMaker Ground Truth - Twórz dokładne zestawy danych treningowych ML
 • AWS DeepRacer - Autonomiczny samochód wyścigowy w skali 1/18, prowadzony przez ML

Rozwiązania mobilne AWS

 • AWS Amplify - Twórz i wdrażaj aplikacje mobilne i internetowe
 • Amazon API Gateway - buduj, wdrażaj i zarządzaj interfejsami API
 • Amazon Pinpoint - powiadomienia push dla aplikacji mobilnych
 • AWS AppSync - mobilne aplikacje danych w czasie rzeczywistym i offline
 • Farma urządzeń AWS - testuj aplikacje na Androida, FireOS i iOS na rzeczywistych urządzeniach w chmurze
 • AWS Mobile SDK - zestaw do tworzenia oprogramowania mobilnego

Rozwiązania AWS w zakresie rzeczywistości rozszerzonej i rzeczywistości wirtualnej

 • Amazon Sumerian - Twórz i uruchamiaj aplikacje VR i AR

Rozwiązania do integracji aplikacji AWS

 • Funkcje krokowe AWS - aplikacje rozproszone za pomocą współrzędnych
 • Amazon Simple Queue Service (SQS) - zarządzane kolejki wiadomości
 • Amazon Simple Notification Service (SNS) - Pub / Sub, Mobile Push i SMS
 • Amazon MQ - Managed Message Broker for ActiveMQ

Rozwiązania AWS Customer Engagement

 • Amazon Connect - centrum kontaktowe w chmurze
 • Amazon Pinpoint - powiadomienia push dla aplikacji mobilnych
 • Amazon Simple Email Service (SES) - wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail

Aplikacje biznesowe AWS

 • Alexa for Business - wzmocnij swoją organizację dzięki Alexa
 • Amazon Chime - spotkania bez frustracji, rozmowy wideo i czat
 • Amazon WorkDocs - Enterprise Storage and Sharing Service
 • Amazon WorkMail - bezpieczna i zarządzana poczta biznesowa i kalendarze

AWS Desktop i rozwiązania do strumieniowania aplikacji

 • Amazon WorkSpaces - Desktop Computing Service
 • Amazon AppStream 2.0 - bezpiecznie przesyłaj strumieniowo aplikacje komputerowe do przeglądarki

Rozwiązania AWS dotyczące Internetu rzeczy (IoT)

 • AWS IoT Core - Podłącz urządzenia do chmury
 • Amazon FreeRTOS - system operacyjny IoT dla mikrokontrolerów
 • AWS Greengrass - lokalne przetwarzanie, przesyłanie wiadomości i synchronizacja dla urządzeń
 • AWS IoT 1-Click - Tworzenie wyzwalacza AWS Lambda jednym kliknięciem
 • AWS IoT Analytics - Analityka dla urządzeń IoT
 • Przycisk AWS IoT - przycisk Dash programowalny w chmurze
 • AWS IoT Device Defender - Zarządzanie bezpieczeństwem urządzeń IoT
 • AWS IoT Device Management - Wbuduj, organizuj i zdalnie zarządzaj urządzeniami IoT
 • AWS IoT Events - wykrywanie i reagowanie na zdarzenia IoT
 • AWS IoT SiteWise - kolektor i interpreter danych IoT
 • Katalog urządzeń partnerów AWS - wyselekcjonowany katalog sprzętu IoT zgodnego z AWS
 • AWS IoT Things Graph - łatwe łączenie urządzeń i usług internetowych

Rozwiązania do tworzenia gier AWS

 • Amazon GameLift - prosty, szybki i ekonomiczny hosting dedykowanych serwerów gier
 • Amazon Lumberyard - darmowy międzyplatformowy silnik gier 3D z pełnym kodem źródłowym, zintegrowany z AWS i Twitch

Rozwiązania do zarządzania kosztami AWS

 • AWS Cost Explorer - przeanalizuj koszty i wykorzystanie AWS
 • Budżety AWS - ustaw własne koszty i budżety użytkowania
 • Raportowanie wystąpień zarezerwowanych - Zanurz się głębiej w swoje wystąpienia zarezerwowane (RI)
 • Raport kosztów i użytkowania AWS - dostęp do kompleksowych informacji o kosztach i użytkowaniu

Rozwiązania AWS Blockchain

 • Amazon Managed Blockchain - Twórz skalowalne sieci blockchain i zarządzaj nimi

Rozwiązania AWS w robotyce .

 • AWS RoboMaker - Twórz, testuj i wdrażaj aplikacje robotyki

Rozwiązania satelitarne AWS

 • Stacja naziemna AWS - w pełni zarządzana stacja naziemna jako usługa

Co o tym myślisz?

Ta strona używa Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są dane komentarza.