Jak rozważne podejście do sztucznej inteligencji ogranicza stronnicze zbiory danych

Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji potrzebują zbiorów danych, aby były skuteczne. A tworzenie tych zestawów danych jest obarczone niejawnym problemem stronniczości na poziomie systematycznym. Wszyscy ludzie cierpią z powodu uprzedzeń (zarówno świadomych, jak i nieświadomych). Uprzedzenia mogą przybierać różne formy: geograficzne, językowe, społeczno-ekonomiczne, seksistowskie i rasistowskie. A te systematyczne uprzedzenia są wypiekane w danych, co może skutkować produktami AI, które utrwalają i wzmacniają nastawienie. Organizacje potrzebują świadomego podejścia do łagodzenia