Maksymalizacja wartości Big Data dzięki optymalizacji stosu Big Data firmy Pepperdata i automatycznemu dostrajaniu

Przy prawidłowym wykorzystaniu duże zbiory danych mogą wzmocnić operacje. Big data odgrywa obecnie ważną rolę we wszystkim, od bankowości, przez opiekę zdrowotną, po administrację. Zdumiewająca prognoza wzrostu globalnego rynku dużych zbiorów danych, z 138.9 mld USD w 2020 r. Do 229.4 mld USD do 2025 r., Jest wyraźną wskazówką, że duże zbiory danych są obecnie stałym elementem krajobrazu biznesowego. Jednak aby wygenerować największą wartość z dużych zbiorów danych, potrzebuje ich stos dużych zbiorów danych