Co to jest Neuro Design?

Neuro Design to nowa i rozwijająca się dziedzina, która wykorzystuje spostrzeżenia z nauk o umyśle, aby pomóc tworzyć bardziej efektywne projekty. Te spostrzeżenia mogą pochodzić z dwóch głównych źródeł: Ogólne zasady najlepszych praktyk Neuro Design, które zostały wyprowadzone z badań naukowych nad ludzkim systemem wzrokowym i psychologią widzenia. Obejmują one takie rzeczy, jak obszary naszego pola widzenia są bardziej wrażliwe na zauważanie elementów wizualnych, co pomaga projektantom w komponowaniu