Jak poznać swoich klientów B2B dzięki uczeniu maszynowemu

Firmy B2C są uważane za przodujące w inicjatywach dotyczących analizy klientów. Różne kanały, takie jak e-commerce, media społecznościowe i handel mobilny, umożliwiły takim firmom kształtowanie marketingu i oferowanie doskonałych usług dla klientów. W szczególności obszerne dane i zaawansowane analizy za pośrednictwem procedur uczenia maszynowego umożliwiły strategom B2C lepsze rozpoznawanie zachowań konsumentów i ich działań za pośrednictwem systemów online. Uczenie maszynowe oferuje również nowe możliwości uzyskiwania wglądu w klientów biznesowych. Jednak przyjęcie przez firmy B2B