Zajmij się standaryzacją 101: korzyści, metody i wskazówki

Kiedy ostatnio wszystkie adresy na liście były zgodne z tym samym formatem i były wolne od błędów? Nigdy, prawda? Pomimo wszystkich kroków, jakie Twoja firma może podjąć, aby zminimalizować błędy danych, rozwiązywanie problemów z jakością danych – takich jak błędy ortograficzne, brakujące pola lub spacje wiodące – z powodu ręcznego wprowadzania danych – jest nieuniknione. W rzeczywistości profesor Raymond R. Panko w swoim opublikowanym artykule podkreślił, że błędy danych w arkuszach kalkulacyjnych, zwłaszcza małych zbiorów danych, mogą: