Moosend: Email Marketing i automatyzacja

Moosend, nagrodzona platforma e-mail marketingu i automatyzacji, na nowo zdefiniowała funkcje marketingu e-mailowego, plany cenowe i stosunek wartości do ceny, zapewniając spójność, dążenie do doskonałości i wydajność obsługi klienta. W ciągu zaledwie 8 lat firmie Moosend udało się zaistnieć na całym świecie dzięki prestiżowym agencjom i międzynarodowym firmom, takim jak Ted-X i ING, żeby wymienić tylko kilka. Moosend był pierwszą platformą w branży, która uzyskała certyfikat ISO i była zgodna z RODO, co dowiodło, że jej praktyki