Allocadia: twórz, śledź i mierz swoje plany marketingowe z większą pewnością i kontrolą

Rosnąca złożoność i rosnąca presja na udowodnienie wpływu to tylko dwa powody, dla których marketing jest dziś trudniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Połączenie bardziej dostępnych kanałów, lepiej poinformowanych klientów, mnożenie się danych oraz ciągła potrzeba udowadniania wkładu w dochody i inne cele spowodowało rosnącą presję na marketerów, aby stali się bardziej przemyślanymi planistami i lepszymi zarządcami swoich budżetów. Ale dopóki wciąż próbują