Statystyki wskaźnika rezygnacji z oprogramowania jako usługi (SaaS) w 2020 r

Wszyscy słyszeliśmy o Salesforce, Hubspot czy Mailchimp. Naprawdę zapoczątkowali erę rosnącego wzrostu SaaS. SaaS lub Software-as-a-service, mówiąc wprost, ma miejsce, gdy użytkownicy korzystają z oprogramowania na zasadzie subskrypcji. Dzięki wielu zaletom, takim jak bezpieczeństwo, mniej miejsca do przechowywania, elastyczność, dostępność, modele SaaS okazały się niezwykle owocne dla firm w rozwoju, poprawianiu satysfakcji klientów i ich obsłudze. Wydatki na oprogramowanie wzrosną o 10.5% w 2020 r., z czego większość będzie oparta na SaaS.