Zoptymalizowany marketing: dlaczego należy dopasować segmentację marki do aktywacji i raportowania

Przy dużej ilości danych tworzonych w wielu kanałach marketingowych marki stają przed wyzwaniem zorganizowania i aktywowania odpowiednich zasobów danych, aby zmaksymalizować wydajność w wielu kanałach. Aby lepiej zrozumieć docelowych odbiorców, zwiększyć sprzedaż i zmniejszyć marnotrawstwo marketingowe, musisz dostosować segmentację marki do cyfrowej aktywacji i raportowania. Musisz dostosować powody zakupu do tego, kto kupuje (segmentacja odbiorców), co (doświadczenie) i jak (aktywacja cyfrowa), tak aby wszystko