Cyfrowe dane behawioralne: najlepiej zachowany sekret uderzenia właściwego akordu w Gen Z

Najbardziej skuteczne strategie marketingowe są napędzane przez głębokie zrozumienie ludzi, do których mają dotrzeć. Biorąc pod uwagę, że wiek jest jednym z najczęstszych predyktorów różnic w postawach i zachowaniach, spojrzenie przez pryzmat pokoleniowy od dawna jest użytecznym sposobem dla marketerów na wzbudzenie empatii dla swoich odbiorców. Dziś myślący o przyszłości decydenci korporacyjni koncentrują się na pokoleniu Z, urodzonym po 1996 roku i słusznie. To pokolenie będzie kształtować