Korzystanie z testów automatycznych w celu poprawy obsługi Salesforce

Wyprzedzanie szybkich zmian i iteracji w wielkoskalowej platformie korporacyjnej, takiej jak Salesforce, może być trudne. Jednak Salesforce i AccelQ współpracują, aby sprostać temu wyzwaniu. Korzystanie ze zwinnej platformy AccelQ do zarządzania jakością, która jest ściśle zintegrowana z Salesforce, znacznie przyspiesza i poprawia jakość wydań Salesforce w organizacji. AccelQ to platforma współpracy, której firmy mogą używać do automatyzacji, zarządzania, wykonywania i śledzenia testów Salesforce. AccelQ to jedyny ciągły test