Wycena firmy Marcom: alternatywa dla testów A / B

Dlatego zawsze chcemy wiedzieć, jak radzi sobie marcom (komunikacja marketingowa), zarówno jako narzędzie, jak i dla indywidualnej kampanii. W ocenie marcom często stosuje się proste testy A / B. Jest to technika, w której losowe pobieranie próbek obejmuje dwie komórki do traktowania w kampanii. Jedna komórka przechodzi test, a druga nie. Następnie porównuje się wskaźnik odpowiedzi lub dochód netto między dwiema komórkami. Jeśli komórka testowa przewyższa komórkę kontrolną