Jak kompleksowa analiza pomaga firmom

Kompleksowa analiza to nie tylko piękne raporty i grafiki. Możliwość śledzenia ścieżki każdego klienta, od pierwszego punktu styku do regularnych zakupów, może pomóc firmom obniżyć koszty nieefektywnych i przeszacowanych kanałów reklamowych, zwiększyć zwrot z inwestycji i ocenić, jak ich obecność online wpływa na sprzedaż offline. Analitycy OWOX BI zebrali pięć studiów przypadków, które pokazują, że wysokiej jakości analityka pomaga firmom odnosić sukcesy i osiągać zyski. Korzystanie z kompleksowej analizy do oceny wkładów online Sytuacja. A.