SOCXO: Marketing rzeczniczy z cenami opartymi na wydajności

Jako część marketingu treści, marketing cyfrowy był dotychczas preferowanym podejściem marek do docierania do odbiorców online i angażowania ich. Typowy model marketingu cyfrowego obejmuje połączenie marketingu e-mailowego, wyszukiwania i marketingu w mediach społecznościowych i do tej pory stosował formalne i płatne podejście do tworzenia i dystrybucji treści marki w Internecie. Pojawiły się jednak wyzwania i debaty na temat strategii, mierzalności, wyników i zwrotu z inwestycji w płatnych mediach