Dlaczego prężny handel B2B jest jedyną drogą naprzód dla producentów i dostawców po COVID-19

Pandemia COVID-19 rzuciła chmury niepewności na krajobraz biznesowy i spowodowała zamknięcie kilku rodzajów działalności gospodarczej. W rezultacie firmy mogą być świadkami zmiany paradygmatu w łańcuchach dostaw, modelach operacyjnych, zachowaniach konsumentów oraz strategiach zaopatrzenia i sprzedaży. Konieczne jest podjęcie proaktywnych działań, aby zapewnić firmie bezpieczną pozycję i przyspieszyć proces odzyskiwania. Odporność biznesowa może znacznie wpłynąć na dostosowanie się do nieprzewidzianych sytuacji