PowerChord: scentralizowane lokalne zarządzanie i dystrybucja potencjalnych klientów dla marek dystrybuowanych przez dealerów

Im większe marki, tym więcej ruchomych części. Marki sprzedawane za pośrednictwem sieci lokalnych dealerów mają do rozważenia jeszcze bardziej złożony zestaw celów biznesowych, priorytetów i doświadczeń online — od perspektywy marki do poziomu lokalnego. Marki chcą być łatwo odkryte i kupione. Dealerzy chcą nowych potencjalnych klientów, większego ruchu pieszego i zwiększonej sprzedaży. Klienci chcą bezproblemowego zbierania informacji i dokonywania zakupów — i chcą tego szybko.