Zoptymalizowany marketing: dlaczego należy dopasować segmentację marki do aktywacji i raportowania

segmentacja marki

Przy dużych ilościach danych tworzonych w wielu kanałach marketingowych marki stają przed wyzwaniem zorganizowania i aktywowania odpowiednich zasobów danych, aby zmaksymalizować wydajność w wielu kanałach. Aby lepiej zrozumieć grupę docelową, zwiększyć sprzedaż i zmniejszyć marnotrawstwo marketingowe, musisz to zrobić dopasuj segmentację marki z cyfrową aktywacją i raportowaniem.

Musisz wyrównać czemu kupują z którzy testują i oceniają narzędzia, przedstawiając swoje potrzeby i wyzwania w kontekście stosowanych narzędzi który kupuje (podział odbiorców) na co (doświadczenie) i w jaki sposób (aktywacja cyfrowa), aby wszystkie twoje wysiłki były na ta sama strona.

Głównym powodem tego wyrównania jest zwiększenie wydajności i zsynchronizowanie wysiłków, tak aby każdy element działał w korelacji z drugim. Wiedza na temat odbiorców, do których należy kierować reklamy, określa, jakich inicjatyw marketingowych należy użyć, aby ich zaangażować, co z kolei kieruje Cię do właściwych spostrzeżeń, aby poprawić segmentację. To cykl, który jest ze sobą powiązany i symbiotyczny.

Segmentacja kieruje Twoją strategią

Segmentacja to upewnienie się, że właściwy komunikat -> dotrze do właściwego kupującego -> we właściwym czasie. Jest też dużo bardziej efektywny ekonomicznie niż marketing masowy. Segmentując najskuteczniejszych użytkowników, zwiększysz zaangażowanie obecnych użytkowników, aby uzyskać większą wartość od odbiorców. Kluczowe znaczenie ma dopasowanie segmentacji do strategii aktywacji.

Dzięki zrozumieniu zachowań konsumentów zyskujesz wiedzę potrzebną do zwiększenia konwersji. Segmentacja to narzędzie, które pomaga analizować agregaty konsumentów, które mają wspólne cechy.

Kierując reklamy na segmenty, które mają największą skłonność do zaangażowania, możesz opracować skuteczniejszą strategię marketingową, która lepiej zaspokoi potrzeby konsumentów i ostatecznie zwiększy konwersje.

Powinno być 5 elementów najbardziej efektywnych segmentów

 1. Wymierny - na podstawie wielkości, siły nabywczej i profilu segmentu
 2. Znaczny - o masie krytycznej, która jest opłacalna
 3. Dostępny - taki, do którego można łatwo dotrzeć
 4. Mechanizm różnicowy - wyróżnia się spośród innych
 5. Zaskarżalny - co umożliwia tworzenie skutecznych programów / kampanii

Aby właściwie podzielić rynki, musisz podzielić je na odrębne grupy o określonych potrzebach, cechach lub zachowaniach, które wymagają oddzielnych produktów lub mieszanek marketingowych. Aktywacja zidentyfikowanych segmentów odbiorców w całym cyfrowym ekosystemie ma kluczowe znaczenie.

Twoja docelowa segmentacja powinna być oparta na

 • Którzy konsumenci najlepiej zareagują na Twoją markę (y)
 • To, co najbardziej odpowiada potrzebom i motywacjom kupującego
 • Gdzie konsumenci są w cyklu zakupów
 • Wymierne cechy powiązane z kluczowymi wskaźnikami efektywności, takie jak rozmiar i udział w rynku
 • Łatwość identyfikacji persony (profilu)
 • Wykonalność ukierunkowania (na podstawie względów fiskalnych, zasobów i praktycznych) i stały potencjał wzrostu segmentu

Musisz zrozumieć zachowania zakupowe każdego segmentu i rozwinąć profil konsumenta (poprzez ankiety i śledzenie bogatych w dane witryn internetowych).

 • Musisz zacząć od badania DNA marki, aby ocenić mocne / słabe strony marki
 • Segment w celu zidentyfikowania grup docelowych, na których należy się skupić
 • Zidentyfikuj główne i drugorzędne cele
 • Ustal pozycjonowanie marki
 • Aktywuj cel, aby w znaczący sposób wchodzić w interakcję z marką

Kiedy już podzielili docelowych odbiorcówpowinieneś szukać wpływowych osób, ambasadorów marki, ewangelistów i rzeczników. Korzystając z tych osób lub grup, możesz zmaksymalizować efektywność aktywacji marki i zwiększyć wskaźniki odpowiedzi.

Segmentacja napędza efektywną aktywację

Aby zoptymalizować efektywność zarządzania marką i osiągnąć / utrzymać przewagę konkurencyjną i zwiększyć konwersje, musisz dostosować segmentację marki, komunikaty i aktywację.

Pomyślna segmentacja marki i dostosowanie jej do wzrostu aktywacji:

 • Najwyższa świadomość umysłu
 • Polubienie marki
 • Zakup marki

Korzystając z CRM i zewnętrznych źródeł danych, możesz segmentować odbiorców i pomagać w planowaniu aktywacji. Identyfikując swoich najlepszych klientów, możesz skupić się na najlepszych mediach, aby do nich dotrzeć, i najlepszym przekazie, aby ich zaangażować.

Planując działania marketingowe, należy pamiętać o segmentacji, aby móc określić, które elementy uwzględnić w marketingu mix. Właściwa kombinacja działań marketingowych i pojazdów jest ściśle związana z zachowaniami docelowej grupy odbiorców.

Segmentacja rynku i budowanie zróżnicowanej propozycji wartości to dwa najpotężniejsze narzędzia marketingowe do kierowania strategią marketingową. Wyraźnie określa, które cele konsumenckie przyniosą najwyższy zwrot z konwersji i zapewnia lepszy wgląd w to, jak najlepiej do nich dotrzeć i zaangażować.

Po ustaleniu segmentacji możesz dopasować ją do aktywacji. Aktywacja marki polega na ożywieniu marki na rynku. Chodzi o zapewnienie wzrostu marki poprzez wykorzystanie wszystkich możliwości kanału, aby połączyć się z konsumentami i pogłębić ich doświadczenia / relacje z Twoją marką. Musisz:

 • Przekształć strategie marki w innowacyjne plany działań
 • Rozwijaj bliższe kontakty rynkowe z konsumentami
 • Wdrażaj programy aktywizacji konsumentów
 • Zwiększ widoczność marki i obecność kanału
 • Monitoruj rozwój rynku i wyniki marki

Najważniejsze jest ustanowienie emocjonalnego lub racjonalnego przywiązania między konsumentami a Twoją marką w celu wspierania zaangażowania. Jest to dostosowane do sposobu postrzegania i zachowań w stosunku do firmy.

Raportowanie marki zapewnia lepszy wgląd w segmentację

Raportowanie dostosowane do segmentacji pomaga w dostarczaniu informacji potrzebnych do informowania procesu marketingowego i kierowania rozwojem kampanii.

Dopasowanie segmentów do raportowania pozwala określić, które segmenty są najbardziej dochodowe, dzięki czemu można zwiększyć skuteczność kierowania. Ta strategia zapewnia dokładniejszy obraz tego, które segmenty przyczyniają się do zwrotu z inwestycji, które wymagają większej uwagi i zasobów, a które należy wyeliminować.

Wyrównanie oznacza optymalizację

Twoja przewaga konkurencyjna zależy od tego, czy znajdziesz odpowiednich odbiorców dla swoich produktów / usług, a następnie dostaniesz do nich właściwy komunikat.

Segmentacja jest narzędziem, które pomaga to osiągnąć, ale jeśli nie jest ukierunkowana na odpowiedni zestaw marketingowy, marnujesz wydajność i zmniejszasz marże. Ogromne zasoby danych, które masz, muszą być wykorzystane do określenia zarówno z kim rozmawiać, jak i jak skutecznie do nich dotrzeć, aby zwiększyć zaangażowanie. Kiedy już masz dopasowana segmentacja do optymalizacji, i zdecydowałeś się na równie skuteczne raportowanie, aby uzyskać wgląd, a następnie masz wiedzę potrzebną do konsekwentnej optymalizacji konwersji.

Co o tym myślisz?

Ta strona używa Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są dane komentarza.