Czy Twój rejestrator może Cię odciąć?

wykopać

Mając duże zadanie związane z anulowaniem klienta przez GoDaddy (który ma teraz własną kampanię: NoDaddy.com), postanowiłem przyjrzeć się kilku innym rejestratorom, w tym moim własnym, aby sprawdzić, czy mogą wyciągnąć wtyczkę tak łatwo, jak zrobiła to GoDaddy. Będziesz naprawdę zaskoczony, tylko kilku rejestratorów ma Warunki korzystania z usługi, które stawiają dość surowe wymagania przed anulowanie:

Kropka:

16.2 Zawieszenie, anulowanie lub przeniesienie domeny. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że rejestracja Twojej domeny podlega zawieszeniu, anulowaniu lub przeniesieniu (anulowanie lub przeniesienie łącznie określane jako „Anulowanie”) (a) w celu poprawienia błędów popełnionych przez Dotster, Inc., innego rejestratora lub Administratora rejestru w nazwa lub b) w celu rozstrzygania sporów dotyczących domeny zgodnie z polityką lub procedurą ICANN. Zgadzasz się również, że Dotster, Inc. będzie mieć prawo, według własnego uznania, zawiesić, anulować, przenieść lub w inny sposób zmodyfikować rejestrację domeny po powiadomieniu do siedmiu (7) dni kalendarzowych przed powiadomieniem i po tym, jak Dotster, Inc. otrzyma należycie uwierzytelnione orzeczenie sądu właściwej jurysdykcjilub orzeczenie arbitrażowe wymagające zawieszenia, unieważnienia, przeniesienia lub modyfikacji rejestracji domeny.

UJAWNIENIE: Jestem zarejestrowanym partnerem Dotster, ale jestem też osobistym fanem ich usług. Przejrzałem ich aktualne promocje i znalazłem tę specjalną dzisiejszą noc, którą mogę przedstawić moim czytelnikom:

Przenieś swoją domenę do Dotster i zapłać tylko 8.99 $, aby odnowić swoją domenę na kolejny rok. Kliknij tutaj
obraz 2260935 3171413

eNom

NIE UWZGLĘDNIONE W USŁUGACH: Usługi nie obejmują między innymi następujących elementów: Nie możemy i nie sprawdzamy, czy wybrane nazwy domen lub sposób, w jaki z nich korzystasz, lub inne usługi, naruszają prawa innych osób. Twoim obowiązkiem jest wiedzieć, czy wybrane lub używane nazwy domen naruszają prawa innych osób. Sąd może nam nakazać anulowanie, modyfikację lub przeniesienie nazwy domeny; Twoim obowiązkiem jest podanie dokładnych danych kontaktowych związanych ze swoim kontem oraz komunikowanie się ze stronami sporu, potencjalnymi stronami sporu i organami rządowymi. Nie odpowiadamy za przekazywanie Państwu orzeczeń sądowych ani innych informacji. Będziemy postępować zgodnie z orzeczeniami sądowymi, chyba że skontaktujesz się z nami w celu zakwestionowania nakazu.

Register.com

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Register.com może zawiesić, anulować, przenieść lub zmodyfikować korzystanie z Usług w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, według wyłącznego uznania Register.com i bez powiadomienia.

Rozwiązanie sieciowe

10. Ograniczenie odpowiedzialności. Oprócz innych ograniczeń odpowiedzialności zawartych w niniejszym dokumencie, zgadzasz się, że Network Solutions nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub zobowiązania wynikające z przetwarzania wniosków o rejestrację przez Rejestr .TW, w tym między innymi za Twoje zdolności lub brak możliwości uzyskania określonej nazwy domeny. Network Solutions nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wnioski o rejestrację lub odrzucenie, zawieszenie, anulowanie, usunięcie, przerwanie lub przeniesienie nazwy domeny w związku z procedurami, zasadami lub polityką rejestru .TW Registry, TWNIC lub z powodu praktyk, zwyczajów lub uprzedzeń sądów arbitrów prawnych lub rozstrzygających spory. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, szkody lub obrażenia wynikające z zakończenia usług świadczonych przez .TW Registry z jakiegokolwiek powodu, w tym między innymi z powodu wygaśnięcia organu rejestracyjnego .TW Registry lub jego upadłości.

AT&T Yahoo!

5.3 Wypowiedzenie przez AT&T Yahoo!
AT&T Yahoo! może wypowiedzieć niniejsze Warunki w dowolnym momencie za powiadomieniem. Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, AT&T Yahoo! może również, ale nie ma obowiązku, natychmiast zawiesić lub zakończyć Usługę, zakończyć dostęp i hasło, usunąć Usługę z AT&T Yahoo! serwerów ani usuwać treści w ramach Usługi, jeśli AT&T Yahoo! stwierdzi, według własnego uznania, że ​​(a) naruszyłeś, naruszyłeś lub działałeś niezgodnie z literą lub duchem niniejszych Warunków, w tym wszelkich obowiązujących AT&T Yahoo! Zasady lub wszelkie obowiązujące przepisy lub regulacje; (b) podał fałszywe informacje jako część informacji o koncie; (c) są zaangażowani w oszukańcze lub nielegalne działania lub sprzedaż nielegalnych lub szkodliwych towarów lub usług; lub (d) są zaangażowani w działalność lub sprzedaż, która może zaszkodzić prawom lub reputacji AT&T Yahoo! lub inne (każde „Wypowiedzenie z określonej przyczyny”). Każde wypowiedzenie z przyczyn przez AT&T Yahoo! wejdzie w życie natychmiast i wyraźnie zgadzasz się, że nie będziesz miał żadnej możliwości wyleczenia. Jeśli Twój AT&T Yahoo! ID zostanie zakończone z dowolnego powodu, niniejsze Warunki i Twój dostęp do Usługi również zostaną zakończone. Ponadto, jeśli zarejestrowałeś nową nazwę domeny w połączeniu z Twoją usługą, a AT&T Yahoo! zakończy usługę z powodu wypowiedzenia z określonej przyczyny, a następnie AT&T Yahoo! zastrzega sobie prawo do zażądania od dostawcy nazwy domeny usunięcia nazwy domeny z rejestru nazw domen i / lub przeniesienia nazwy domeny od Ciebie do AT&T Yahoo! Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, gdy AT&T Yahoo! przenosi taką nazwę domeny do AT&T Yahoo! zgodnie z sekcją 5.3, AT&T Yahoo! będzie posiadać wszystkie prawa posiadacza zarejestrowanej nazwy domeny w odniesieniu do tej nazwy domeny, w tym prawo do sprzedaży nazwy domeny stronie trzeciej (w przypadku gdy było to prawo posiadane przez Ciebie jako pierwotnego rejestrującego w odniesieniu do odpowiedniej nazwy domeny) .

MojaDomena.pl

6.5 Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do zawieszenia lub zakończenia dostępu do naszej Witryny i powiązanych Usług lub jakiejkolwiek ich części, w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Wypowiedziemy z powodu jakiegokolwiek naruszenia naszych warunków świadczenia usług lub jakiejkolwiek czynności, która stanowi niezgodne z prawem lub zabronione użycie, jak opisano w niniejszym dokumencie.

GoDaddy.com

Jeśli zakupiłeś Usługi, Go Daddy nie ma obowiązku monitorowania Twojego korzystania z Usług. Go Daddy zastrzega sobie prawo do przeglądu korzystania z Usług przez Użytkownika i anulowania Usług według własnego uznania. Go Daddy zastrzega sobie prawo do zakończenia Twojego dostępu do Usług w dowolnym momencie, bez powiadomienia, z dowolnego powodu.

Nie jestem prawnikiem, więc nie doradzam nikomu, u kogo powinien lub nie powinien rejestrować swoich domen. Jestem prawie pewien, że legalizacja, którą znalazłem na zielono, jest dobra, a żółta jest zła. Warunki korzystania z usługi, które stwierdzają, że mogą zrezygnować z usługi bez powiadomienia, z niewielkim wyprzedzeniem… lub nawet mogą zachować Twoja nazwa domeny strasznie mnie przeraża !!!

UWAGA: Przeglądając warunki domeny Google, wydaje się, że używają GoDaddy lub eNom… ale nie mogę powiedzieć, które lub jak. Pełne ujawnienie informacji: Stworzyłem logo NoDaddy. Prowadzę marketing afiliacyjny w Commission Junction i jestem upoważniony do publikowania marketingu afiliacyjnego zarówno dla Dotster, jak i GoDaddy. W rzeczywistości prawdopodobnie zobaczysz jedną z reklam GoDaddy na tej stronie! Nie udało mi się go wybrać.

Jeden komentarz

  1. 1

Co o tym myślisz?

Ta strona używa Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są dane komentarza.