Kreator zapytań UTM do kampanii Google Analytics

Kreator adresów URL kampanii Google Analytics UTM

Skorzystaj z tego narzędzia, aby utworzyć adres URL kampanii Google Analytics. Formularz sprawdza poprawność adresu URL, zawiera logikę określającą, czy zawiera on już kwerendę, i dodaje wszystkie odpowiednie zmienne UTM: utm_kampania, utm_source, utm_mediumi opcjonalnie utm_term i utm_content.Jeśli czytasz to przez RSS lub e-mail, przejdź do witryny, aby skorzystać z narzędzia:

Kreator adresów URL kampanii Google Analytics UTM

Jak zbierać i śledzić dane kampanii w Google Analytics

Oto dokładny film o planowaniu i realizacji kampanii za pomocą Google Analytics.

Gdzie są moje raporty kampanii Google Analytics?

Raporty Google Analytics znajdują się w menu Pozyskiwanie i możesz dodać dowolny z dodatkowych wymiarów zdefiniowanych powyżej. Należy pamiętać, że dane Google Analytics nie są natychmiastowe, ich aktualizacja wymaga trochę czasu.

Raport kampanii Google Analytics