Świetne dane, wielka odpowiedzialność: jak małe i średnie firmy mogą poprawić przejrzyste praktyki marketingowe

Plan technologii marketingowych i przejrzyste dane dla małych i średnich firm

Dane klientów są niezbędne dla małych i średnich firm (Małe i średnie firmy), aby lepiej zrozumieć potrzeby klientów i ich interakcje z marką. W wysoce konkurencyjnym świecie firmy mogą się wyróżniać, wykorzystując dane do tworzenia bardziej wpływowych, spersonalizowanych doświadczeń dla swoich klientów.

Podstawą skutecznej strategii w zakresie danych o klientach jest zaufanie klientów. A wraz z rosnącymi oczekiwaniami konsumentów i organów regulacyjnych na bardziej przejrzysty marketing, nie ma lepszego czasu na przyjrzenie się, jak wykorzystujesz dane klientów i jak ulepszyć praktyki marketingowe, które kultywują wiarygodność i zaufanie klientów.

Przepisy wprowadzają bardziej agresywne zasady ochrony danych

Stany takie jak Kalifornia, Kolorado i Wirginia wdrożyły własne zasady ochrony prywatności określające, w jaki sposób firmy mogą gromadzić i wykorzystywać dane klientów. Poza Stanami Zjednoczonymi chińska ustawa o ochronie danych osobowych i ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych nakładają ograniczenia na sposób przetwarzania danych osobowych obywateli.

Ponadto główni gracze technologiczni ogłosili zmiany w swoich własnych praktykach śledzenia danych. W ciągu najbliższych dwóch lat pliki cookie stron trzecich staną się przestarzałe w dniu Google Chrome, ruch w ślad za innymi przeglądarkami, takimi jak Safari i Firefox, które już zaczęły blokować śledzące pliki cookie innych firm. Apple zaczęła również nakładać ograniczenia na dane osobowe gromadzone w aplikacjach.

Zmieniają się również oczekiwania konsumentów.

76% konsumentów jest nieco lub bardzo zaniepokojonych tym, w jaki sposób firmy gromadzą i wykorzystują ich dane osobowe. Co więcej, 59% konsumentów twierdzi, że woleliby zrezygnować ze spersonalizowanych doświadczeń (np. reklam, rekomendacji itp.) niż śledzić ich aktywność cyfrową przez marki.

Gartner, Najlepsze praktyki w zakresie ochrony danych: jak prosić klientów o informacje podczas pandemii

Spersonalizowane doświadczenia i śledzenie danych

W przyszłości możemy spodziewać się kolejnych ograniczeń ochrony danych osobowych. Czynniki te wskazują na potrzebę ponownej oceny praktyk marketingowych, aby upewnić się, że są one zgodne z polityką rządową, ale także odzwierciedlają zmieniającą się branżę i oczekiwania konsumentów.

Dobrą wiadomością jest to, że ochrona danych klientów jest już priorytetem biznesowym dla wielu małych i średnich firm.

55% ankietowanych małych i średnich firm w USA ocenia technologię bezpieczeństwa danych i informacji jako krytyczną dla ich działalności biznesowej, co wskazuje na troskę o ochronę danych klientów. (Zobacz na dole strony metodologię badania.)

GetAppAnkieta dotycząca najważniejszych trendów technologicznych w 2021 r.

W jaki sposób Twoja firma przekazuje klientom praktyki dotyczące danych? W następnej sekcji omówimy najlepsze praktyki przejrzystego marketingu, które pomagają wzmocnić relacje z klientami poprzez zaufanie.

Narzędzia i wskazówki dotyczące poprawy przejrzystych praktyk marketingowych

Oto kilka kroków, które marketerzy mogą podjąć, oraz narzędzi do wdrożenia, które mogą pomóc w ulepszeniu przejrzystych praktyk marketingowych.

  1. Daj klientom większą kontrolę – Przede wszystkim ważne jest, aby zapewnić klientom elastyczność w zakresie gromadzenia i wykorzystywania ich danych. Obejmuje to oferowanie opcji opt-in i out dla klientów udostępniających dane osobowe. Oprogramowanie do generowania leadów może być użytecznym narzędziem, umożliwiając tworzenie formularzy stron internetowych, które w przejrzysty sposób zbierają dane klientów.
  2. Jasno komunikuj, w jaki sposób dane klienta są chronione – Jasno określ, w jaki sposób zbierasz i wykorzystujesz dane klientów. Wyjaśnij klientom, jakie działania podejmujesz w celu ochrony ich danych lub czy wprowadzane są jakiekolwiek zmiany w sposobie ich ochrony. Możesz to zrobić, korzystając z wszechstronnego narzędzia marketingowego, które koordynuje komunikację dotyczącą ochrony i wykorzystania danych klientów w wielu kanałach informacyjnych.
  3. Oferuj rzeczywistą wartość w zamian za dane – Konsumenci mówią, że kuszą ich nagrody pieniężne w zamian za ich dane osobowe. Rozważ zaoferowanie klientom wymiernych korzyści w zamian za ich dane. Oprogramowanie ankietowe to świetny sposób na wyraźne żądanie i zbieranie danych w zamian za nagrodę pieniężną.

53% konsumentów jest gotowych udostępnić swoje dane osobowe w zamian za nagrody pieniężne i 42% za bezpłatne produkty lub usługi. Kolejne 34% twierdzi, że udostępniłoby dane osobowe w zamian za zniżki lub kupony.

Gartner, Najlepsze praktyki w zakresie ochrony danych: jak prosić klientów o informacje podczas pandemii

  1. Reaguj szybko – Szybkie i przejrzyste uwzględnienie próśb lub obaw klientów pomoże zbudować zaufanie, co jest kluczowym krokiem dla pozytywnego doświadczenia klienta. Narzędzia, które oferują automatyzację marketingu, personalizację, media społecznościowe, pocztę e-mail i funkcje czatu, mogą pomóc Twojej firmie skutecznie i konsekwentnie reagować na potrzeby klientów.
  2. Poproś o opinię – Informacja zwrotna to prezent! Oceń skuteczność swoich taktyk marketingowych, kierując się prosto do źródła — klientów. Zbieranie regularnych informacji zwrotnych umożliwia zespołom marketingowym dostosowywanie strategii do potrzeb. Narzędzie do badania rynku może pomóc w gromadzeniu i analizowaniu danych podczas ankietowania klientów.

Upewnij się, że masz plan dla swojej technologii

Jak wspomniałem powyżej, istnieje wiele sposobów wykorzystania narzędzi do wspierania przejrzystych praktyk marketingowych, ale samo posiadanie technologii nie wystarczy. w GetAppAnkieta dotycząca trendów marketingowych 2021:

41% startupów twierdzi, że nie opracowało planu dla swojej technologii marketingowej. Co więcej, startupy, które nie mają planu dotyczącego technologii marketingowej, ponad cztery razy częściej twierdzą, że ich technologia marketingowa nie spełnia ich celów biznesowych.

GetAppAnkieta trendów marketingowych 2021 r.

Twoja firma może być zainteresowana lub obecnie korzystać z kilku rodzajów oprogramowania do zbierania danych i przekazywania praktyk związanych z danymi z klientami. Aby w pełni wykorzystać technologię i zapewnić jej skuteczność, ważne jest, aby stworzyć plan technologii marketingowej i podążaj za nim.

5 kroków do Marketingowego Planu Technologicznego

Jeśli chodzi o uczciwy i przejrzysty marketing, stawką jest wiele — wiarygodność, zaufanie klientów i lojalność. Te wskazówki są punktem wyjścia do przygotowania się na zmieniający się krajobraz ochrony danych przy jednoczesnym wzmacnianiu relacji z klientami.

Odwiedzić GetApp do przeglądów oprogramowania i ekspertyz, które pomogą Ci w podejmowaniu świadomych decyzji strategicznych.

Odwiedzić GetApp

Metodologie ankiet

GetAppBadanie 's 2021 Top Technology Trends Survey zostało przeprowadzone od sierpnia do września 2021 roku wśród 548 respondentów w Stanach Zjednoczonych w celu określenia potrzeb technologicznych, wyzwań i trendów dla małych firm. Respondenci musieli być zaangażowani w decyzje dotyczące zakupu technologii w firmach zatrudniających od 2 do 500 pracowników i zajmując w firmie stanowisko kierownicze lub wyższe.

GetAppAnkieta dotycząca trendów marketingowych została przeprowadzona w kwietniu 2021 r. wśród 455 respondentów z USA, aby dowiedzieć się więcej o trendach marketingowych i technologicznych. Respondenci byli sprawdzani pod kątem ról decyzyjnych w sprzedaży, marketingu lub obsłudze klienta w firmach zatrudniających od 2 do 250 pracowników.