7 sposobów, w jakie odpowiedni DAM może zoptymalizować wydajność Twojej marki

Aprimo Digital Asset Management dla marek

Jeśli chodzi o przechowywanie i organizowanie treści, istnieje kilka rozwiązań — pomyśl o systemach zarządzania treścią (CMS) lub usługi hostingu plików (takie jak Dropbox). Cyfrowe Zarządzanie aktywami (DAM) działa w parze z tego typu rozwiązaniami, ale ma inne podejście do treści. 

Opcje takie jak Box, Dropbox, Google Drive, Sharepoint itp. zasadniczo działają jak proste parkingi na koniec, stan końcowy majątek; nie obsługują wszystkich procesów poprzedzających tworzenie, przeglądanie i zarządzanie tymi zasobami. 

W warunkach DAM vs CMS – są to oddzielne systemy pełniące bardzo różne funkcje w organizacjach marketingowych. Podczas gdy CMS pomaga w zarządzaniu treścią witryny i innych usług cyfrowych, takich jak blogi, strony docelowe i mikrowitryny, DAM jest zoptymalizowany pod kątem zarządzania tworzeniem, zarządzaniem i dostarczaniem treści w całym cyklu życia treści i we wszystkich kanały. DAM obsługują również wiele typów zasobów, w tym wideo, 3D, audio i nowe rodzaje treści, działając jako potężne, pojedyncze źródło prawdy o całej zawartości Twojej marki w trakcie podróży klienta.

Aprimo - Zarządzanie zasobami cyfrowymi

1. W jaki sposób można wykorzystać DAM do przyjęcia modułowych strategii dotyczących treści

Dzięki DAM jako scentralizowanemu repozytorium zapewniasz pełną kontrolę nad treścią, w tym elastyczność w miksowaniu i dopasowywaniu zasobów treści między markami, rynkami, regionami, kanałami i nie tylko. Podział treści na mniejsze, modułowe treści wielokrotnego użytku – na bloki treści, zestawy i doświadczenia – daje zespołom możliwość i elastyczność w bardziej wydajnym i dynamicznym korzystaniu z zatwierdzonych treści w celu szybkiego dostarczania angażujących, odpowiednich i spersonalizowanych treści w dowolnych kanałach ich klientom są w.

Podczas korzystania z modułowa strategia treści nieuchronnie zwiększy liczbę obiektów treści w DAM, istnieją podejścia do optymalizacji metadanych, takie jak dziedziczenie metadanych, które mogą pomóc uprościć i zautomatyzować niektóre aspekty zarządzania treścią modułową.

Należy zauważyć, że DAM może odgrywać kluczową rolę w modułowych strategiach dotyczących treści, wspierając treści związane z zarządzaniem ryzykiem i zgodnością, takie jak zastrzeżenia, ujawnienia, znaki towarowe itp. DAM może również zarządzać treścią w celu obsługi reguł dotyczących użyteczności, na przykład w jaki sposób treści powinny lub nie powinny być używane lub łączone dla określonych odbiorców, kanałów lub regionów.

Wreszcie, ogromną zaletą scentralizowania wszystkich treści modułowych w ramach DAM jest to, że pozwala zrozumieć, w jaki sposób i gdzie treść jest używana i ponownie wykorzystywana, zapewniając praktyczny wgląd w wydajność treści, jaka treść działała najlepiej w przypadku określonej działalności, jeśli treść musi zostać zmieniona lub wycofana, i wiele więcej.  

2. Jak DAM umożliwia lepszą personalizację treści

W dzisiejszej erze cyfrowej treść to rozmowa, którą marki prowadzą ze swoimi klientami. Jako klienci wybieramy markę na podstawie naszych doświadczeń z tą marką: jak dobrze nas zna, jak się czujemy, jak spójna jest, gdy wchodzimy z nią w interakcję oraz jak wygodna i istotna dla naszego życia. 

Jednak dostarczanie spersonalizowanych doświadczeń klientów podczas każdej interakcji nie jest łatwe i może zająć cenne zasoby i czas. W tym miejscu pojawia się podstawowy system, taki jak Aprimo. 

Skuteczna personalizacja zaczyna się od wydajnej kreatywnej produkcji i strategii treści wspierającej personalizację na dużą skalę. Aprimo nie tylko służy jako szkielet wszystkich operacji związanych z treścią, zarządzając i organizując wszystkie poszczególne elementy, które składają się na każde doświadczenie treści, ale także umożliwia strategie, takie jak treści modułowe, w których zespoły kreatywne i merytoryczne mogą szybko i łatwo tworzyć, znajdować, współpracować , udostępniaj i ponownie wykorzystuj treści w celu skalowania obsługi klienta i personalizacji oraz zwiększania wydajności. 

Funkcja inteligentnej personalizacji treści Aprimo umożliwia automatyczne wysyłanie znaczników wzbogaconych o metadane do silników personalizacji, które mogą następnie dopasować treść do właściwej, docelowej osoby. Dzięki łącznikom Salesforce i Aprimo możesz komunikować się z klientami w różnych kanałach, personalizować za pomocą inteligencji oraz aby treści i klienci kierowali procesem marketingu treści. I funkcje takie jak tokeny w ciągu szablony marki może nawet automatycznie wypełniać informacje specyficzne dla klienta, takie jak dane kontaktowe, w celu dalszej personalizacji i zapewnienia lepszej obsługi klienta.

Aprimo - Personalizacja treści w zakresie zarządzania zasobami cyfrowymi

3. Jak używać DAM, aby zapewnić hermetyczną zgodność?

Firmy tworzą dużo treści i zarządzanie ryzykiem związanym z tymi treściami to złożony proces. Bez DAM zawartość i przepływy pracy są często podzielone na różne działy i narzędzia, co zwiększa niepotrzebną złożoność i ryzyko, które może prowadzić do ogromnych kar ze strony organów regulacyjnych. Uproszczenie tych przekazywania i punktów połączeń może zaoszczędzić czas i pieniądze oraz zwiększyć szybkość wprowadzania na rynek.

Aby objąć wszystkie podstawy, szczególnie dla tych w wysoce regulowanych i wyspecjalizowanych branżach, takich jak nauki o życiu lub usług finansowych, potrzebujesz jednego źródła prawdy, aby ulepszyć zarówno przeglądy zgodności z przepisami, jak i zarządzanie ujawnieniem, uzasadnienie dowodów oraz lepsze zarządzanie wszystkimi zasobami cyfrowymi. W końcu Twoje treści są tak dobre, jak dobrze są śledzone, zarządzane, przeglądane i przechowywane.

Integrując moc Aprimo i technologie rozwiązań zgodności, organizacje mogą dostarczać kompletny, kompleksowy proces, który pozwala im na osiągnięcie pełnej identyfikowalności treści niezbędnej do odpowiedzi na zapytania regulacyjne, zmniejszenia ryzyka kosztownych kar i ochrony reputacji marki — a wszystko to przy jednoczesnym zapewnieniu wyjątkowego doświadczenie i skrócenie czasu wprowadzenia na rynek.

4. Jak DAM pomaga zachować spójność marki w różnych językach i regionach?

Nie wystarczy po prostu dostarczać treści zgodne z marką. Marki muszą również upewnić się, że odpowiednia treść jest udostępniana właściwemu konsumentowi – jest to istotna część – pozytywne wrażenia z marki.

Oznacza to, że marki muszą zadbać o to, by w każdej kampanii i kanale były używane odpowiednie zasoby, zwłaszcza gdy żonglują treściami w różnych językach i regionach. Tutaj przydają się rozwiązania, takie jak wytyczne marki, portale marki i szablony marki. Te funkcje umożliwiają wszystkim zespołom, zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym (agencje lub partnerzy), łatwe i szybkie pobieranie wszystkich zatwierdzonych i aktualnych wytycznych dotyczących wiadomości, logo, czcionek, zasobów i innych elementów za pomocą bezpośrednich linków w DAM do użytku kanały, regiony i języki. Oznacza to, że zasób amerykański można łatwo i szybko zmodyfikować i dostarczyć na rynek brytyjski bez potrzeby dodatkowego wsparcia kreatywnego.

Na przykład wyobraź sobie, że właśnie ukończyłeś kampanię uświadamiającą w Stanach Zjednoczonych, która odniosła ogromny sukces, a kilku regionalnych sprzedawców chce teraz przeprowadzić podobną kampanię. Korzystając z DAM, możesz udostępnić wszystkie elementy tej kampanii tym zespołom, wiedząc, że szablony, treść, projekt, logo, grafika, wideo i inne są zatwierdzone, aktualne i w pełni zgodne. 

Aprimo - Zarządzanie zasobami cyfrowymi - Wytyczne dotyczące marki

5. Jak DAM pomaga Twoim zespołom kreatywnym

Twój DAM może nie tylko pomóc w zachowaniu spójności marki na różnych rynkach, ale może również pomóc uniknąć kreatywnych wąskich gardeł, dając czas zespołom kreatywnym i projektowym na skupienie się na projektach o wyższej wartości.

Dzięki DAM zespoły kreatywne mogą szybko i łatwo tworzyć, zarządzać i dostarczać treści za pomocą całej biblioteki zasobów modułowych, które są zatwierdzone, zgodne z marką i zgodne. Mogą również tworzyć szablony marek dla nietwórczych użytkowników, aby lokalizować treści do użytku na różnych rynkach. Rozwiązanie takie jak Aprimo może również wdrożyć automatyzację opartą na sztucznej inteligencji, aby usprawnić kreatywne przepływy pracy, współpracę, recenzje i zatwierdzenia, dzięki czemu zespoły te mogą skupić swój talent i czas na tworzeniu wysokowydajnych treści na dużą skalę, zamiast grzęznąć w nudnych zadaniach.

Wynikiem tego wszystkiego jest dostosowanie działu i całej firmy do jednego źródła prawdy, krótsze czasy cykli i wgląd w czasie rzeczywistym w zawartość, która działa i zwrot z wysiłku (IKRA), aby podejmować bardziej świadome decyzje, jeśli chodzi o dostarczanie spersonalizowanych doświadczeń cyfrowych, których oczekują klienci.

Aprimo - Zarządzanie zasobami cyfrowymi - zwrot z nakładu pracy (ROE)

6. Jak skonfigurować DAM dla agencji, partnerów handlowych, dystrybutorów i innych interesariuszy zewnętrznych

Jak wspomniano, zamiast silosowych repozytoriów treści i przepływów pracy w różnych aplikacjach, Aprimo usprawnia cały proces tworzenia treści, od tworzenia i recenzji po dystrybucję i wygasanie — wszystko w jednym miejscu. Upraszcza również konserwację treści, umożliwiając łatwe znajdowanie, zastępowanie lub archiwizowanie treści i unikanie duplikatów tego samego zasobu.

Oznacza to koniec z Dropbox i Dyskiem Google — nawet jeśli chodzi o współpracę z kluczowymi interesariuszami spoza organizacji. Dzięki DAM możesz zapewnić zewnętrznym agencjom i dystrybutorom kontrolowany dostęp do potrzebnych im zasobów, a nawet udostępniać nowe treści przesłane przez jedną agencję innym w celu szybszego ponownego wykorzystania treści.

Funkcje takie jak publiczna sieć dostarczania treści (CDN).

Możesz również łatwo zachować spójność marki, udostępniając agencjom wytyczne, szablony i zatwierdzone zasoby, które mogą szybciej zmieniać przeznaczenie treści, dzięki funkcjom takim jak różne opcje pobierania i automatyczne przycinanie do wykorzystania w różnych kanałach społecznościowych.

Aprimo - Zarządzanie zasobami cyfrowymi - Sieć dostarczania treści

7. W jaki sposób odpowiednia DAM umożliwia operacje na treści niezależne od CMS

Nie wszystkie DAM są sobie równe. Chociaż istnieją platformy CMS, które oferują DAM, jest to po prostu jeden element większego rozwiązania – być może nawet rozwiązanie typu „przykręcane” z niedawnego przejęcia. Te platformy DAM działają jak proste repozytoria dla zasobów końcowych i nie oferują mocy, zwinności i elastyczności potrzebnej do efektywnej pracy w mieszanym ekosystemie, który stale ewoluuje.

W dzisiejszym złożonym świecie cyfrowym nie jest możliwe, aby marki w pełni ustandaryzowały z jednym dostawcą dla całego ich stosu omnichannel. Dlatego wybierając DAM, powinieneś szukać rozwiązania, które jest niezależne od CMS i może służyć jako uniwersalny silnik treści z integracją z wieloma dalszymi rozwiązaniami. Dzięki najlepszemu w swojej klasie oprogramowaniu DAM możesz zabezpieczyć swoją organizację na przyszłość, zachowując niezależność, aby rozwijać swoją działalność w nowych kanałach dzięki rozszerzalnej i otwartej integracji. 

Twój DAM powinien być w stanie obsłużyć potrzeby omnichannel w dowolnym systemie CMS, wielu systemach CMS równolegle i praktycznie dowolnym typie kanału i konfiguracji ekosystemu. Staje się uniwersalnym silnikiem treści, niezależnym od wszelkich zmian wprowadzanych w systemie CMS. Zamiast polegać na ograniczonym zestawie narzędzi, które zwykle tylko „rozmawiają” ze sobą, niezależny program DAM, zbudowany w oparciu o architekturę treści, które można komponować, daje możliwość łatwej pracy w zróżnicowanym ekosystemie, dzięki czemu można przyspieszyć czas wprowadzania na rynek i konwersji i przejmij kontrolę nad sposobem, w jaki rozwijasz swoją markę.

Bezpłatna wersja próbna Aprimo DAM

Co o tym myślisz?

Ta strona używa Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są dane komentarza.